Biznis 13.04.2021.

Turističke agencije o dugu po osnovu vaučera, Ministarstvo o procedurama poznatim svim učesnicima

ČITANJE: 4 minute

Ministarstvo trgovine i turizma RS duguje na stotine hiljada maraka turističkim agencijama i hotelima po osnovu realizovanih turističkih vaučera, što je ove subjekte primoralo da otpuštaju radnike i rupe krpe bankarskim kreditima.

Saopštili su ovo u Asocijaciji turističkih agencija RS (ATARS) te dodali da ih otkazi, na koje su agencije primorane, diskvalifikuju iz subvencija za poreze i doprinose, prenosi Capital.ba.

“Problemi počinju septembra 2020. od kada su počela kašnjenja sa izdavanjem rješenja od strane Ministarstva, a onda i kašnjenja sa isplatama agencijama i hotelima za aplicirane vaučere. Pojedine agencije nisu još dobile rješenja za novembar, decembar, a kamoli za januar, februar, mart…Na ovaj način dolazimo do toga da se nekim privrednim subjektima duguju iznosi od 200 hiljada, pa čak i do 300 hiljada KM”, istakli su Asocijaciji.

Kako tvrde, poseban problem predstavlja i tumačenje Uredbe Ministarstva, kojim se ne priznaju svi aplicirani i izdati vaučeri, pa će neke agencije i hoteli koji su oštećeni morati sudski dokazivati i potraživati svoja sredstva

Podsjećanja radi, sve punoljetne osobe sa prebivalištem i državljanstvom RS imaju pravo na turistički vaučeru iznosu od 100 KM koji mogu iskoristiti u ugostiteljskim objektima u RS koji pružaju usluge smještaja, a koji su u uključeni u projekat vaučera.

Građani rezervacije mogu vršiti lično u hotelima ili posredstvom turističke agencije, a prilikom rezervacije aranžmana umanjivao bi im se iznos za vrijednost vaučera.

“Očekujemo da će Ministarstvo naći načina da ispuni svoje obaveze, da donese rješenja i isplati potraživanja turističkim agencijama i hotelima. Ne samo to, očekujemo i da će Ministarstvo naći načina da turističkim agencijama pomogne, dodijeli jednokratnu pomoć, subvencioniše doprinose i podrži agencije kao najvažniju kariku u lancu turističkih usluga. U protivnom, više nećemo ljetovati, zimovati, djeca neće ići na ekskurzije, nastave u prirodi, sajmove knjiga, pozorišne predstave, nećemo ići u banje, odmarališta, nećemo kupovati avio karte, neće nam trebati ni autobusi, ni hoteli, ni restorani”, upozorili su u ATARS.

Naglasili su da agencije u 2020. i 2021. godini imaju pad prometa od 70 do 90 odsto.

“Već je zatvoreno više od 50% agencija, a do kraja godine ovim tempom i sve preostale će se zatvoriti”, zaključili su u Asocijaciji.

“Blagovremeno upoznati sa uslovima”

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske u cilju istinitog informisanja, a u vezi objavljenog otvorenog pisma Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske, obavještava javnost o procedurama koje podrazumijeva realizacija projekta turističkih vaučera, kroz koji je od početka projekta, odnosno od 15. juna 2020. godine do danas realizovano više od 35.200 turističkih vaučera, te je kroz projekat u ovaj sektor plasirano više od 3,4 miliona KM, saopšteno je iz ovog resora.

Refundacija sredstava u programu turističkih vaučera definisana je članom 13. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima. Ugostitelj, odnosno turistička agencija, najkasnije do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec u kom je usluga smještaja realizovana, Ministarstvu trgovine i turizma dostavlja objedinjen zahtjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih vaučera u prethodnom mjesecu.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije i utvrđivanja ispunjenosti uslova, Ministarstvo upućuje Kompezacionom fondu Republike Srpske informaciju o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju u predmetnom mjesecu. Po usvajanju ove informacije, Ministarstvo donosi pojedinačna rješenja o refundaciji/povratu sredstava privrednim subjektima. Sredstva na ime refundacije isplaćuju se sa računa Kompenzacionog fonda Republike Srpske, najkasnije u roku do 60 dana od dana donošenja rješenja.

Informacije o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera za period od juna 2020. godine do januara 2021. godine razmatrane su i usvojene na prethodnim sjednicama u skladu sa Uredbom i dinamikom rada Kompenzacionog fonda, a Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pripremilo je Informaciju o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u febuaru 2021. godine i planirano je da ista bude razmatrana na narednoj sjednici Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera za mart 2021. godine bio je 5. april i zaprimljeni zahtjevi trenutno su u procesu obrade i ocjene opravdanosti.

U informaciju koja se razmatra na sjednici Kompenzacionog fonda uvrštavaju se samo zahtjevi privrednih subjekata koji su dostavili potpunu dokumentaciju, dok se od onih privrednih subjekata kod kojih su uočene manjkavosti traži dopuna zahtjeva, te se oni razmatraju naknadno po utvrđivanju ispunjenosti uslova.

Podsjećamo da su sa uslovima učešća u projektu turističkih vaučera i procedurama i rokovima refundacije sredstava, koji su propisani Uredbom o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima svi učesnici projekta blagovremeno upoznati prije potpisivanja ugovora za učešće u ovom projektu.

(SB)