Vijesti 03.11.2015.

Tužiteljki Tužilaštva BiH zbog nerada smanjena plata 20 posto

ČITANJE: 2 minute
tuzilastvo
Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) kaznila je tužiteljku Vesnu Ilić smanjenjem plate za tri mjeseca zbog sporog rada na dvjema istragama ratnih zločina.

Tužiteljki Tužilaštva BiH Vesni Ilić plata je smanjena za 20 posto, nakon što je priznala krivicu da je, za preko sedam i po godina, u dva predmeta ratnih zločina ”propustila da preduzme ijednu radnju usmjerenu ka okončanju predmeta”.

Predsjedavajuća prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH Alma Džaferović navela je u odluci da je Ilić proglašena krivom za ”neopravdano kašnjenje u provođenju radnji kao tužilac, odnosno nepoštivanje dužnosti tužioca”.

U odluci disciplinske komisije se navodi da Ilić nije na jednoj istrazi radila od decembra 2005. do marta 2014., a na drugoj od februara 2006. do decembra 2013. godine.

– Tužiteljka je propustila da preduzme ijednu radnju usmjerenu ka okončanju predmeta iako je na osnovu svog višegodišnjeg tužilačkog iskustva mogla biti svjesna potrebe ažurnijeg postupanja u predmetima ratnih zločina, za čije rješavanje postoji izraženo interesovanje javnosti – navodi se u disciplinskoj odluci.

Prilikom odlučivanja o kazni, kao olakšavajuće okonosti disciplinska komisija je cijenila da Ilić nije namjerno sporo radila, te da je u proteklih osam godina uvijek imala visoke ocjene za svoj rad u Tužilaštvu BiH, kao i da je iskazala žaljenje zbog prekršaja.

– Kao naročito olakšavajuću okolnost komisija je cijenila činjenicu da protiv tužene ranije nije pokretan disciplinski postupak, tokom dugogodišnje karijere tužioca – navedeno je u odluci.

Kao otežavajuću okolnost komisija je cijenila dugi period tokom kojeg Ilić nije radila na ovim istragama.

Trenutno su u toku disciplinski postupci zbog sporog rada na istragama ratnih zločina protiv bivšeg tužioca Državnog tužilaštva Muniba Halilovića i trenutnog tužioca Mirka Lečića, javio je BIRN-Justice Report.

(NN, fokus.ba)