Vijesti 28.01.2016.

U 2015. godini vatrogasci intervenisali 909 puta

ČITANJE: 2 minute
vatrogasci
Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica (PTVJ) Banjaluka je, od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, intervenisala 909 puta – navedeno je iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice.

Od ovog broja, 727 intervencija su bile zbog požara, a 182 su svrstane u ostale intervencije. Najviše je bilo požara zapaljenog smeća – 285, šumskih požara – 163, požara u stambenim objektima– 65, a zabilježena su i 34 požara saobraćajnih prevoznih sredstava. Pripadnici PTVJ intervenisali su 28 puta prilikom saobraćajnih nesreća.

Pored primarnih zadataka, PTVJ je na zvaničan zahtjev redovno izlazila na obezbjeđenje svih javnih skupova, gdje je bio prisutan veći broj ljudi ili gdje je postojala velika ugroženost od požara.

Od ostalih aktivnosti, važno je napomenuti da je PTVJ preventivno obilazila sve mostove na području grada u svim slučajevima povišenog vodostaja rijeka Vrbas, Vrbanja, Široka, Suturlija, Dragočaj i bujičnih potoka, te, u skladu sa mogućnostima, otklanjala prepreke koje bi narušavale stabilnost konstrukcije i usmjeravale vodu van vodotoka.

Po nalogu Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVJ, tokom cijele godine, dostavljana je pitka voda za ugrožena domaćinstva na području grada, a na zahtjev građana, koji su pretrpjelu štetu za vrijeme poplava, izdato je 437 potvrda za fizička lica i 51 potvrda za pravna lica i udruženja građana.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, PTVJ je provodila preventivne mjere zaštite od požara u sljedećim oblastima: ispravnost aparata za početno gašenje požara, ispravnost hidranata, vodozahvata i dimovoda.

Provedena je kontrola odlaganja zapaljivih tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materija u podrumima, na tavanima i drugim mjestima koja predstavljaju opasnost za građane i okolinu, kao i održavanje prohodnosti požarnih puteva, sa ciljem sprečavanja nastanka požara i efikasnog djelovanja vatrogasne jedinice prilikom gašenja požara.

Kako navode iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVJ, pažnju i dalje treba posvetiti preventivnoj zaštiti od požara kako bi se spriječilo izbijanje i širenje požara na objektima gdje živi i okuplja se veći broj ljudi, te da šteta od požara bude svedena na najmanju moguću mjeru uz zaštitu ljudskih života i materijalnih dobara. U tu svrhu, na području grada preventivno su kontrolisani stambeni objekti, ugostiteljski objekti, obrazovne institucije, đački i studentski dom, privredna društva, tržni centri i hoteli.

U 2016. godini planirana je modernizacija i nabavka opreme zavatrogasnu jedinicu. Za tu namjenu predviđeno je 1.775.000 KM, od čega za nabavku opreme 1.660.000, a za sanaciju objekta vatrogasnog doma i garaža za potrebe vatrogasne jedinice u Hvarskoj ulici – 115.000 KM.

(Banjaluka.rs.ba)