Vijesti 28.10.2015.

U Banjaluci 222 liječena zavisnika o opojnim drogama

ČITANJE: 1 minuta
narkomanija
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, zaključno sa 30.6.2015. godine, na području grada su registrovana 222 liječena zasvisnika o opojnim drogama (199 muškaraca i 23 žene), što je isti broj kao i u 2014. godini.

Među liječenim zavisnicima dominira opijatski tip zavisnosti i kod 186 zavisnika primarno sredstvo zavisnosti je heroin. Važno je napomenuti da je 2010. godine u Institutu uspostavljen registar liječenih zavisnika.

Uz napomenu da roditelji imaju ključan uticaj na formiranje stavova o ovoj problematici kod djece u razvoju,  u informaciji su navedene i preprouke za program prevencije.

– U pogledu stručne pomoći, neophodno je intenzivnije raditi na realizaciji “Strategije za prevenciju narkomanije u RS” koju je usvojila Narodna skupština RS, kao i na primjeni akcionog plana koji je proizašao iz ovog dokumenta. Potrebno je razvijati preventivne programe koji će, kroz jasne smjernice, ukazati roditeljima i djeci na sve opasnosti koje nosi droga, te nastaviti sa podrškom ustanovama koje se specijalistički bave liječenjem i rehabilitacijom zasvisnika – kaže se u preporukama za program prevencije.

Inače, od 2002. godine, grad Banjaluka sarađuje sa udruženjem građana “Viktorija” na projektima koji za cilj imaju podizanje svijesti stanovništva, a posebno mladih o pitanju narkomanije, te zbrinjavanju zasvisnika u posebnim terapijskim centrima. U junu ove godine održan je  4. simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, a grad je podržao ovaj skup.