Vijesti 21.09.2016.

U Banjaluci zamijenjen tek svaki 17. oružni list!

ČITANJE: 3 minute

Građani RS u velikoj mjeri bojkotuju nastojanje policije da zamijene stare oružne listove kojima je istekao rok važenja. Ovo dovoljno ilustruje podatak da je na području CJB Banjaluka zamijenjen tek svaki sedamnaesti.

Prema riječima Marije Markanović, portparola CJB Banjaluka, broj nezamijenjenih oružnih listova na području ovog centra kojima je istekao rok važenja je 17.241, dok je broj zaprimljenih zahtjeva za zamjenu oružnih listova tek 995. I u drugim centrima RS situacija je slična, pa je tako na području CJB Prijedor zamijenjen svaki jedanaesti oružni list.

“Na području CJB Prijedor trenutno ima 4.581 oružnih listova kojima je istekao rok važenja i koje je potrebno zamijeniti do kraja ove godine. U ovoj godini podneseno je 386 zahtjeva za izdavanje oružnog lista zbog isteka važnosti”, kazala je Marija Matić, portparol ovog centra, iz kog su početkom ovog mjeseca apelovali na građane da na vrijeme izvrše zamjenu oružnih listova kojima je istekao rok važenja jer je uočeno da nema velikog broja zahtjeva.

Danka Tešić, portparol CJB Istočno Sarajevo, kaže da je na tom području trenutno 2.741 nezamijenjen oružni list, kojima je istekao rok važenja, dok ih je u ovoj godini  zamijenjeno 317. Prema riječima Aleksandre Simojlović, portparola CJB Bijeljina, na području ovog centra ima 1.090 oružnih listova koje je potrebno zamijeniti do kraja godine. Važeći Zakon o oružju i municiji koji je stupio na snagu u aprilu ove godine kaže da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost dužni najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zahtjev za izdavanje novog oružnog lista uz ispunjavanje opštih i posebnih uslova za nabavljanje oružja.

Vlasnici oružja uz zahtjev za izdavanje oružnog lista zbog isteka roka važnosti treba da prilože fotokopiju lične karte, uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, te uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka. Pored toga potrebno je uplatiti 30 KM republičke administrativne takse za rješavanje zahtjeva uz prilaganje dokaza o uplaćenoj naknadi za obrazac za oružni list u iznosu od 20 KM.

Ukoliko građani ne izvrše zamjenu oružnih listova za oružje za ličnu bezbjednost zbog isteka roka važnosti do 31. decembra ove godine, odnosno u zakonskom roku, Zakonom o oružju i municiji propisana je novčana kazna od 1.200 KM do 1.500 KM kao i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprave o oružju.

Dragomir Keserović, dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banjaluka, naveo je više razloga zbog kojih građani koji posjeduju oružje masovno bojkotuju zamjenu oružnih listova.

“Nekada su oružni listovi bili trajnog karaktera. Mijenjali su se samo ako je bilo potrebno unijeti neke promjene, a sada su ograničenog roka trajanja”, rekao je Keserović te naglasio da su porezi na oružje povećani tri do četiri puta i da zbog toga postoji odbojnost građana prema mijenjanju oružnih listova.

Zakonom predviđena amnestija

Zakonom o oružju i municiji je predviđena amnestija od krivičnog ili prekršajnog procesuiranja za građane koji posjeduju oružje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva i drugo oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno ukoliko isto odmah po pronalasku predaju nadležnom organu.

(Nezavisne)