Vijesti 15.02.2016.

U banjalučkoj službi Pravne pomoći pružili 9.283 usluge

ČITANJE: 2 minute
besplatna pravna pomoc
Služba Pravne pomoći, u toku 2015. godine, pružila je ukupno 9.283 usluge građanima, od čega je dato 2.949 usmenih savjeta iz svih oblasti prava i sastavljeno 6.334 pisanih podnesaka.

Kada je riječ o pismenima, prema podacima Odjeljenja za opštu upravu – i prošle godine su najbrojniji bili prigovori (1.031), na pokrenute izvršne postupke od strane „Toplane“, „Čistoće“, Radio-televizije Republike Srspke za isporučene usluge, odnosno RTV taksu.

– U izvještajnom periodu primijećena je uvećana dinamika onih koji traže pravne savjete u vezi sa žalbama na sudske odluke i odluke upravnih organa, kao i sastavljanje predmetne vrste pismena. Tako su prošle godine u Službi sastavljene 933 žalbe- kažu u Odjeljenju za opštu upravu.

U parničnom postupku najveći broj predmeta odnosio se na razvod brakova, postupke u vezi sa izdržavanjem maloljetne djece, postupke radi naplate štete, isplate duga, u vezi sa imovinsko-pravnim sporova i sl.

U vanparničnom postupku sastavljani su podnesci za uređenje međa, fizičku diobu i podnesci u vezi sa ostvarivanjem prava u ostavinskim postupcima. Ovih ostalih vrsta podnesaka u službi Pravne pomoći sačinjeno je 2.611.

– Za sve naprijed navedene usluge, naknada se najčešće ne naplaćuje, jer je najveći broj korisnika oslobođen plaćanja naknade – ističu iz Odjeljenja.

Podsjećaju da usluge pravne pomoći, bez naknade, mogu dobiti članovi uže porodice poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, korisnici stalne socijalne pomoći, lica prijavljena Zavodu za zapošljavanje i penzioneri.

Inače, naknada za pružene usluge je simbolična i nije se mijenjala od 1999. godine.

U Službi pravne pomoći, koja se nalazi u naselju Borik (Bulevar Živojina Mišića br. 29, u zgradi „Titanik”), kao što je naprijed navedeno, građani mogu dobiti različite usmene pravne savjete, kao i usluge sastavljanja različitih podnesaka – pisanih zahtjeva organima i institucijama, sastavljanje prigovora, prijedloga, žalbi, tužbi, izuzev ugovora koji se odnose na nekretnine.

(Banjaluka.rs.ba)