Magazin 06.12.2016.

U Banskom dvoru izložbe “Republika Srpska na kartama” i “Skicoput 2016”

ČITANJE: 1 minuta

U okviru 12. naučno-stručnog skupa „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, u Banskom dvoru će danas u 18 časova biti otvorene izložbe “Republika Srpska na kartama” i “Skicoput 2016”.

Ove izložbe, Kulturni centar Banski dvor organizuje u saradnji sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Univerziteta u Banjaluci.

Na izložbi „Republika Srpska na kartama“ biće predstavljene mape, karte i kartografski instrumenti iz zbirke institucija učesnica u projektu. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je ustupila karte koje prikazuju razmjerni niz Grada Banjaluke, a u okviru postavke predstavljen je i dio doktorskog rada Jelene Stanković u kojem su karte Banjaluke pronađene u arhivima, bibliotekama i muzejima Evrope korištene kao osnovni alat.

Autori izložbe su: Mario Miličević, Mladen Amović, Malina Čvoro, Milana Radujković i Jelena Stanković. Inače, ova izložba je jedan od događaja kojim se obilježava Međunarodna godina mapa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Izložba “Skicoput 16” predstavlja rezultat radionice organizovane za studente prve godine studijskog programa arhitektura. Tokom višednevnog putovanja koje je organizovano u aprilu ove godine, nastali su crteži gradova: Ljubljane, Pirana, Rovinja, Motovuna i Trsta, koje su studenti obišli tom prilikom.

skicoput

Crtež nastao slobodnom rukom autora, bilježi kadrove i atmosferu gradova na poseban način, dajući im izrazito subjektivan i intiman karakter. Veza između arhitekture i crteža je snažna, neraskidiva. Putovanje ima jasan cilj da navede buduće arhitekte da posmatraju i osjete prostor, spoznaju njegov karakter, povežu se sa okruženjem i probude u sebi odgovornost ka profesiji za koju su se opredjelili.