Vijesti 08.02.2016.

U BiH 1.356 osoba želi da usvoji dijete

ČITANJE: 3 minute
dijete ljubav
U Bosni i Hercegovini je još uvijek jako mali broj djece koja budu usvojena. Prema službenim podacima Ministarstva rada i socijalne zaštite FBiH, tokom 2014. godine posvojeno je 35 djece, piše Večernji list BiH.

Potencijalni usvojitelji

S druge strane, prema nepotpunim podacima kojima raspolaže ovo ministarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine je u 2014. godini evidentirano 1356 potencijalnih posvojitelja, a djece koja ispunjavaju zakonom propisane uslove za usvajanje 46.

Iz ovog ministarstva navode kako je Federalno ministarstvo rada i socijalne zaštite u 2014. godini dalo saglasnost za zasnivanje jednog posvojenja stranim državljanima koji su srodnici djeteta koje je posvojeno.

Inače, Porodičnim zakonom koji je na snazi u FBiH propisano je kako je posvojenje poseban oblik obiteljsko-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske zašitite, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos. Posvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno.

– Potpuno se može usvojiti dijete do 10. godine života, a nepotpuno dijete do navršene 18. godine života. Posvojenje se može zasnovati samo ako je u interesu usvojitelja. Dijete može da usvoji samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 od 45 godina i koja je starija od djeteta najmanje 18 godina. Osobe koji zajednički usvajaju isto dijete mogu to učiniti i ako samo jedan od njih ispunjava navedene uslove- navodi se iz resornog ministarstva.

Kada je riječ o onima koji ne mogu biti usvojitelji, tada zakon jasno kaže kako usvojiti ne može osoba kojoj je dok traje nesposobnost oduzeta roditeljsko strateljstvo, kojoj je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost, koja ne pruža dovoljno garancija da će pravilno ostvarivati roditeljsku skrb.

Usvojiti se ne može ni osoba za čijeg bračnog partnera vrijedi jedna od naprijed navedenih okolnosti.

Prema zakonu, usvojitelj može biti i strani državljanin, međutim, samo u rijetkim slučajevima ako je posvojenje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u Bosni i Hercegovini, ali takvo usvojenje se ne može zasnovati bez prethodnog odobrenja federalnog organa nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Nadzor organa starateljstva

– Za vođenje postupka zasnivanja posvojenja nadležan je organ strateljstva mjesta prebivališta, odnosno boravišta djeteta ako se njegovo prebivalište ne može utvrditi, a to je centar za socijalni rad odnosno opštinska služba kojoj su povjereni ti poslovi, kojoj osoba koja želi da usvoji dijete podnosi zahtjev za usvojenje. U postupku zasnivanja usvojenja djeteta isključena je javnost- navode iz Ministarstva.

Dodaju kako organ starateljstva, na osnovi priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza, utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za zasnivanje usvajanja djeteta propisani zakonom.

Kako bi se spriječile bilo kakve malverzacije, prije donošenja odluke o zasnivanju posvojenja, organ strateljstva bez naknade smješta dijete u porodicu budućih usvojitelja na period od šest mjeseci.

– Za vrijeme trajanja ovog smještaja dijete će biti pod osobnim nadzorom organa starateljstva kako bi se utvrdilo je li usvojenje u njegovu najboljem interesu- zaključeno je iz Ministarstva rada i socijalne zaštite Federacije BiH.

(NN, Večernji list)