Vijesti 19.05.2016.

U planu donošenje novih nastavnih planova i programa

ČITANJE: 2 minute

Iz resornog ministarstva navode da bi trebalo da sprovedu evaluaciju nastavnih planova i programa za zanimanja građevinski tehničar i arhitektonski tehničar, imajući u vidu da će u ovoj školskoj godini maturirati prva generacija učenika koja je pohađala nastavu po novom planu i programu, rečeno je u Ministarstvu.

Ove godine u obrazovni sistem biće uvedeno zanimanje tehničar mašinske energetike /struka Mašinstvo i obrada metala/. Učenici koji dobiju ovo zvanje moći će da se zaposle u energetskom sektoru, kao i na poslovima projektovanja i izgradnje sistema centralnog grijanja, ventilacije i klimatizacije u stambenim i privrednim objektima i objektima druge namjene.

-Riječ je o četvrtom stepenu, tako da učenici mogu da nastave školovanje, na primjer, na Mašinskom fakultetu- kažu iz Ministarstva.

Biće uvedeno i zanimanje tehničar hortikulture, iz struke Poljoprivreda i prerada hrane, takođe, četvrti stepen, sa kojim učenici mogu da nastave školovanje na Poljoprivrednom i drugim fakultetima.

Sa ovim zvanjem, učenici mogu da obavljaju poslove projektovanja, podizanja i održavanja zelenih površina, da rade u projektnim biroima, da otvore samostalne cvjećare ili prodavnice opreme za hortikulturu. Osim navedenog, moguć je rad u rasadnicima i staklenicima, rad u komunalnim preduzećima na održavanju zelenih površina, formiranje preduzeća za promet sjemena, sadnica cvijeća, opreme i alata za hortikulturu, te rad u poljoprivrednim apotekama.

Kao nova zanimanja trećeg stepena biće uvedeni optičar, časovničar i zlatar. Optičar će moći da radi u radionici za izradu i prodaju dioptrijskih i drugih naočara, može da osnuje vlastitu optičarsku radionicu, da radi u preduzećima za izradu optičkih elemenata i instrumenata. Osim ovoga, može da radi u servisima za popravku i održavanje optičkih instrumenata ili da se samostalno bavi servisiranjem optičkih instrumenata u laboratorijama kliničkih centara, fakulteta, instituta i slično.

U oblasti naočarne optike optičar izrađuje i popravlja sve vrste naočara, pomaže pacijentima pri izboru okvira za naočare, obavlja razna mjerenja i druge slične poslove, a u planu je upis jednog odjeljenja optičara u Tehničkoj školi u Banjaluci.

Iz Ministarstva navode da je u planu upis i pola odjeljenja za obrazovanje časovničara u Tehničkoj školi u Banjaluci, te pola za obrazovanje zlatara. O svim detaljima upisa u srednje škole, novim i postojećim zanimanjima u Srpskoj, učenici i njihovi roditelji moći će da saznaju na prvom Sajmu zanimanja koji će sutra u Banjaluci, u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture, biti održan u Sportskoj dvorani “Borik”.

(RTRS)