Vijesti 25.08.2015.

U planu otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

ČITANJE: 1 minuta

sokolac

Sokolački Centar za socijalni rad izradio je Strategiju socijalne zaštite za period 2015-2019. godine, čiji je cilj otvaranje dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Direktor Centra Snježana Bašević rekla je danas da je cilj poboljšanje kvaliteta života lica sa invaliditetom, proširivanjem njihovih prava, te uključivanjem raseljenih lica i povratnika u sistem socijalne zaštite.

Ona je navela da je cilj ovog dokumenta i unapređenje socijalnog i ekonomskog statusa višečlanih porodica posredstvom različitih oblika subvencija, kao što su podrška školovanju, smještaj u predškolske ustanove, jednokratne novčane pomoći, socijalno i stambeno zbrinjavanje lica sa malim primanjima.

Cilj je i unapređenje postojećih socijalnih usluga, kao i uvođenje novih usluga socijalne zaštite za posebno ranjive grupe građana – djecu i mlade, starija i lica sa invaliditetom, povratnike i raseljena lica, višečlane porodice, nezaposlene osobe.

(Agencije)