Politika 19.10.2022.

U ponedjeljak protesti pred OHR-om: Pojavili se i prvi detaljni zahtjevi

ČITANJE: 3 minute

“Uvesti ograničenje da predstavnik jednog konstitutivnog naroda, može obavljati maksimalno jednu od tri najznačajnije funkcije u entitetu RS, što podrazumijeva funkciju predsjednika entiteta, premijera entiteta i predsjednika parlamenta entiteta”.

Pojavili su se prvi zahtjevi jednog od organizatora demonstracija ispred Kancelarije visokog predstavnika, zakazane za ponedjeljak, 24. oktobra ove godine, piše Politicki.ba.

Kako je objavljeno, naredne sedmice će se pred OHR u Sarajevu okupiti nezadovoljni odlukom Kristijana Šmita da u izbornoj noći nametne izmjene Izbornog zakona BiH i Ustava entiteta FBiH.

Na email Politicki.ba stiglo je pismo koje potpisuje Merim Serdarević, “u ime grupe intelektualaca, aktivista i patriota”.

U njemu su “principi za djelovanje OHR-a u postupku promjene Ustava bosansko-hercegovačkog entiteta RS, na kojima ćemo insistirati u javnosti i u međunarodnoj zajednici, kao i na protestima koji su najavljeni sljedeći ponedjeljak, čiji smo suorganizatori, a u povodu posljednjih odluka OHRa, koje se odnose samo na entitet FBiH”.

“Pozivamo sve političke partije koje se bore za ravnopravnost građana, da prihvate navedene principe i da ih zastupaju u svim razgovorima koje vode sa domaćim i međunarodnim akterima, sa ciljem ispravljanje diskriminacije u entitetu RS.

PRINCIPI

– uvesti ograničenje da predstavnik jednog konstitutivnog naroda, može obavljati maksimalno jednu od tri najznačajnije funkcije u entitetu RS, što podrazumijeva funkciju predsjednika entiteta, premijera entiteta i predsjednika parlamenta entiteta.

– uvesti promjene u nadležnostima Vijeća naroda entiteta RS, na način da se napravi simetrija između Vijeća naroda entiteta RS i Doma naroda entiteta FBiH, tako što bi se uvelo dvodomno odlučivanje po svim nadležnostima koje pripadaju entitetskom parlamentu, identično nadležnostima Doma naroda u entitetu FBiH.

– uvesti legitimno predstavljanje u Vijeću naroda entiteta RS, tako što bi se promijenio način izbora delegata u Vijeće naroda:

Predlaže se formiranje deset izbornih jedinica, po regionalnom principu, unutar kojih bi se odredio broj delegata za Vijeće naroda, koji se biraju iz svake izborne jedinice.

Svi odbornici u skupštinama općina, unutar svake od deset izbornih jedinica, birali bi između sebe delegate u Vijeće naroda, tako što bi bošnjački odbornici birali bošnjačke delegate, srpski odbornici srpske delegata, hrvatski odbornici hrvatske delegate, a odbornici iz reda Ostalih birali bi delagate iz reda Ostalih.

U općinama u kojima nije izabran najmanje jedan odbornik iz jednog od konstitutivnih naroda ili iz reda Ostalih, za potrebe izbora delegata u Vijeće naroda, uzet će se takav kandidat koji je osvojio najviše glasova na listi za odbornika u skupštini općine.

– uvesti simetriju u nadležnostima predsjednika i potpredsjednika oba entiteta, na način da predsjednik i potpredsjednici u entitetu Rs, dobiju iste nadležnosti kao u entitetu FBiH.

– uvesti simetriju u nadležnostima i načinu odlučivanja Ustavnog suda entiteta RS, na način da nadležnosti i način odlučivanja Ustavnog suda, budu identični kao u entitetu FBiH.

Navedeni principi nisu konačni.

(A. S.)

Oznake: OHR, protesti