Vijesti 08.05.2019.

U ponudi 23 lokacije za prodaju lubenica

ČITANJE: 1 minuta

Ukupno 23 lokacije na širem gradskom području, na raspolaganju su svim zainteresovanim za prodaju lubenica. Lokacije će biti dodijeljene putem javnog oglasa, prema kriterijumu najvišeg iznosa, a koji je raspisan danas.

Kako je navedeno u oglasu, lokacije se dodjeljuju u trajanju od 60 dana, po zahtjevu stranke, u  periodu od 1. juna do 30. avgusta 2019. godine.

Jedno lice može da podnese prijavu samo za jednu lokaciju, u protivnom prijava neće biti razmatrana.

Ponude se predaju lično, uz predočenu ličnu kartu, u kancelariji broj 14 u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Rok za podnošenje prijava je 15. maj 2019. godine, do 10 časova. Potpuna ponuda podrazumijeva zatvorenu kovertu u kojoj se nalazi popunjena i potpisana prijava sa traženim prilozima i naznakom: PONUDA ZA PRODAJU LUBENICA- NE OTVARAJ te IME I PREZIME (na drugoj strani).

Otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača, biće održano 16.maja, u sali  broj 238/II sprat  u Gradskoj upravi, u 10:30 časova.

Kompletan javni oglas pogledajte ovdje.