Magazin 29.05.2020.

U ponudi 38 lokacija za prodaju pečenog kukuruza i lubenica

ČITANJE: 1 minuta

Javni oglasi o dodjeli ukupno 38 lokacija za prodaju pečenog kukuruza i lubenica, prema kriterijumu najvišeg iznosa, objavljeni su danas.

Kada je riječ o prodaji pečenog i kuvanog kukuruza, prodaja će biti organizovana na 15 lokacija u sljedećim ulicama: Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gundulićevoj, Majke Jugovića, Dragiše Vasića, Kralja Petra II Karađorđevića, Skendera Kulenovića, Teodora Kolokotronisa, ugao Kralja Petra I Karađorđevića i Patre, ugao C. Lazara i S. Zlopogleđe i ugao Jug Bogdana i Cerske.

Lokacije se dodjeljuju na period od 15. juna do 30. avgusta ove godine, a prijaviti se mogu fizička lica sa mjestom prebivališta u Banjoj Luci.

Oglas je otvoren do 3. juna, a možete ga pogledati ovdje.

Oglas za lubenice

Ukupno 23 lokacije na širem gradskom području, na raspolaganju su svim zainteresovanim za prodaju lubenica. Lokacije će biti dodijeljene putem javnog oglasa, prema kriterijumu najvišeg iznosa.

Kako je navedeno u oglasu, lokacije se dodjeljuju u trajanju od 60 dana, u  periodu od 15. juna do 30. avgusta.

Jedno lice može da podnese prijavu samo za jednu lokaciju.

Ponude se predaju lično, uz predočenu ličnu kartu, u kancelariji broj 14 u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Rok za podnošenje prijava je 4. jun, do 10 časova. Potpuna ponuda podrazumijeva zatvorenu kovertu u kojoj se nalazi popunjena i potpisana prijava sa traženim prilozima i naznakom: PONUDA ZA PRODAJU LUBENICA- NE OTVARAJ te IME I PREZIME (na drugoj strani).

Otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača, biće održano 5.juna, u sali  broj 238/IIsprat  u Gradskoj upravi, u 09:30 časova.

Kompletan javni oglas pogledajte ovdje.