Vijesti 14.03.2019.

U pripremi strategija za razvoj sela

ČITANJE: 1 minuta

Gradske službe počele su izradu strategije ruralnog razvoja kojim bi se definisali pravci razvoja i unapređenja seoskog područja, a nizom projekata omogućili bolji uslovi za život i zaustavio odlazak mladih sa sela.

“Sela ostaju prazna jer mladi napuštaju svoja ognjišta, ostavljaju resurse koji nisu u funkciji i traže utočište u gradu iako tamo često nemaju osnovne uslove za život. Ova strategija je pokrenuta kako bi se razradio niz mjera za zadržavanje stanovništva u selima”, rekao je Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Prema njegovim riječima, u strategiji razvoja grada do 2027. godine predviđena je izrada strategije u okviru programa uspostavljanja institucionalnog okvira i infrastrukture za razvoj poljoprivrede i ruralnog dijela grada, koji zauzima oko 80 odsto ukupne teritorije.

“Projekti moraju imati za cilj ubrzan razvoj, lakši pristup tržištu i finansijskim sredstvima, a ne mora se samo raditi o poljoprivrednim potencijalima, jer imamo mogućnosti razvoja preduzetništva, infrastrukture, obrazovanja, zdravstva i turističkih potencijala”, kazao je Ilić.

Da bi se došlo do ovog dokumenta treba uraditi presjek sadašnjeg stanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, definisati aktivnosti koje prethode izradi, uraditi studiju izvodljivosti i obezbijediti sredstva za izradu studije.

“U izradu dokumenta su uključene sve službe i institucije, Gradska uprava, Turistička organizacija, Gradska razvojna agencija (CIDEA), naš centar i nadamo se da će do kraja godine ovaj dokument biti završen i spreman za implementaciju”, zaključio je Ilić.

(Nezavisne)