Vijesti 22.03.2017.

U RS počinje evidencija djece za upis u školu

ČITANJE: 3 minute

Ministarstvo prosvjete i kulture RS pozvalo je roditelje djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole da se u drugoj polovini marta i početkom aprila jave osnovnim školama kojima pripadaju radi sprovođenja procedure upisa.

Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u prvi razred upisuju se ona djeca koja do 1. septembra tekuće godine navršavaju šest godina i koja su psihofizički sposobna za praćenje i savladavanje vaspitno-obrazovnog programa u školi.

“U prvi razred školske 2017/2018. upisuju se djeca rođena 2011. godine i djeca rođena 2010. godine a koja nisu upisana u prvi razred u prethodnoj školskoj godini”, naveli su iz Ministarstva.

Pored toga, upisuju se i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, a za koju komisija utvrdi fizičku i psihičku zrelost, te djeca koja imaju više od šest godina, ali koja zbog bolesti ili drugih razloga nisu bila upisana u školu.

Banjalučanka Slađana Šešić kaže da je u vrtiću koji joj dijete pohađa pročitala da se upis, odnosno evidencija djece vrši krajem mjeseca.

“Vidjela sam obavještenje da se evidencija vrši od 27. marta. Treba da donesemo rodni list i potvrdu o mjestu prebivališta. Vjerovatno ćemo kasnije blagovremeno biti obaviješteni o terminima testiranja i daljoj proceduri samog upisa”, kazala je Šešićeva, koja bi na jesen trebalo da isprati prvo dijete u školsku klupu.

S druge strane, njen sugrađanin N.M. kaže da ove godine neće upisati sina, iako bi prema godini rođenja mogao na jesen da krene u školu.

Mišljenja sam da djeca sada prerano kreću u školu i nismo ni razmišljali o tome da ga ove godine upišemo. Nije pohađao ni vrtić jer je majka nezaposlena, pa ćemo sačekati još jednu godinu da još malo sazri. Smatram da je polazak sa šest godina u školu bespotreban i da tako samo djeci oduzimamo jednu godinu djetinjstva”, kazao je ovaj Banjalučanin.

Kako su pojasnili u resornom ministarstvu, škola kojoj djeca pripadaju vrši evidentiranje djece dorasle za upis u prvi razred, a roditelji su dužni da u propisanom roku upišu dijete.

“Djeca zatim idu na ljekarski pregled, a nakon toga vrši se testiranje djece za upis u prvi razred. Radnici stručne službe škole dogovoriće sa roditeljima ili starateljima termine testiranja za svakog učenika”, naveli su iz resornog ministarstva.

U školskoj godini 2016/2017 u klupe u RS sjelo je 10.206 prvačića, što je za 311 manje nego godinu ranije.

Potrebna dokumentacija za upis

  •  izvod iz matične knjige rođenih,
  •  potvrda o mjestu prebivališta izdata od nadležnog organa,
  •  ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak  u školu,
  •  ako je u pitanju dijete sa smetnjama u razvoju, potrebno je priložiti nalaz i mišljenje prvostepene stručne komisije za procjenu  potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

(Nezavisne)