Vijesti 15.11.2015.

U Srpskoj pad broja nezaposlenih

ČITANJE: 3 minute
Nezaposleni biro
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske od početka godine bilježi pad broja prijavljenih lica na evidenciju nezaposlenih.

U prvih deset mjeseci, prema evidenciji Zavoda, zaposleno je ukupno 29.887 lica, što je za 1.876 ili 6,7 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić ističe za Srnu da je zaključno sa oktobrom ove godine na evidenciji Zavoda bilo 135.569 nezaposlenih, što je za 7.256 ili 5,1 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Vujičić precizira da je od ukupnog broja prijavljenih lica 28.598 niskokvalifikovanih lica, 2.693 polukvalifikovana i onih sa nižom stručnom spremom, zatim 47.244 kvalifikovana lica.

Tu je i 39.961 lice sa srednjom stručnom spremom, 1.030 visokokvalifikovanih, 1.784 lica sa višom stručnom spremom, 13.629 lica sa visokom stručnom spremom, 539 masteranada, 87 magistara i četiri doktora nauka.

Kada je riječ o starosnoj strukturi nezaposlenih, prema evidenciji Zavoda, 40.022 lica ima od 15 do 30 godina, 33.156 – od 30 do 40 godina, 30.894 – od 40 do 50 godina, 26.700 – od 50 do 60 godina, dok 4.797 lica ima više od 60 godina.

Vujičić ističe da je Akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, putem četiri projekta planirano zapošljavanje 3.269 lica.

Projekti se, uglavnom, odnose na grupe koje je teško zaposliti – djecu poginulih boraca, demobilisane borce, ratne vojne invalide, lica iznad 45 godina starosti i Rome, dok je “Projektom podrške zapošljavanju u privredi u 2015. godini” predviđeno zapošljavanje svih nezaposlenih lica u skladu sa potrebama poslodavaca.

“Projektima je planirano zapošljavanje isključivo u privredi Srpske, osim za djecu poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilisane borce, gdje su zahtjeve mogli podnositi i poslodavci iz ostalih djelatnosti”, ističe Vujičić.

U toku je projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Srpske, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca “Zajedno do posla”, za koji je odobreno 3.904.000 KM za zapošljavanje 793 lica.

Zaključno sa 30. septembrom, zaposleno je 605 lica prema komponenti – sufinansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca za 204 lica, za šta je obezbijeđeno 8.000 KM po nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 1.632.000 KM.

Prema “komponenti dva” – sufinansiranjem zapošljavanja kod poslodavaca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i djece poginulih boraca posao je dobilo 147 lica, za šta je obezbijeđeno 3.000 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 441.000 KM.

Putem sufinansiranja samozapošljavanja demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, do posla je došlo 254 lica, za šta je obezbijeđeno 4.000 KM po licu, što ukupno iznosi 1.016.000 KM.

Vujičić je napomenuo da je za “Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2015. godini” odobreno 4.070.000 KM za zapošljavanje 1.585 lica.

Vujičić kaže da je za “Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti” odobrena sredstva od 2.053.000 KM za zapošljavanje 636 lica, a zaključno sa 30. septembrom zaposleno je 360 lica.

Za “Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2015. godini” odobrena su sredstva od 104.000 KM za samozapošljavanje 13 lica i 186.000 KM za zapošljavanje kod poslodavca za 31 lice.

Vujičić za najavljuje da će Zavod raditi na pripremi, izradi i realizaciji projekata zapošljavanja koji će biti pripremljeni u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske za period 2016-2020. godina i Akcionim planom zapošljavanja za realizaciju Strategije u 2016. godini.

(Agencije)