Vijesti 04.12.2015.

U svijetu dnevno umire 800 trudnica, 507 njih su žene iz ratnih područja

ČITANJE: 1 minuta
Predstavnik Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) za Tursku Karl Kulesa istakao je kako danas u svijetu 100 miliona ljudi ima potrebu za humanitarnom pomoći, te da 26 miliona od tog broja čine žene u reproduktivnoj dobi.

U svijetu dnevno umire 800 trudnica, među kojima su 507 njih trudnice u ratom zahvaćenim područjima kojima se ne pruža adektvatna zdravstena pomoć, navodi se u UN-ovom novom izvještaju “Stanje svjetske populacije 2015”.

Predstavnik Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA) za Tursku Karl Kulesa, u vezi sa juče objavljenim izvještajem, izjavio je kako je humanitarna pomoć ratom zahvaćenim područjima od velike važnosti, te da se ona ne zasniva samo na vodi, harni, lijekovima i odjeći.

Prema njegovim riječima, pružanje zdravstvenih usluga u okviru humanitarne pomoći je takođe od posebnog značaja.

-U dostavljanju humanitarne pomoći često se zanemare zdravstvene potrebe žena i djece. Izvještaj pokazuje da posebno žene i mlađe ženske osobe, zbog neodgovarajuće zdravstvene podrške za zaštitu od HIV-a ili korištenja usluge babice, izgubite život- kazao je Kulesa.

Istakao je kako danas u svijetu 100 miliona ljudi ima potrebu za humanitarnom pomoći, te da 26 miliona od te cifre čine žene u reproduktivnoj dobi.

-Zbog neadekvatne zdravstvene pomoći, tri od pet majki koje umiru su one u ratom zahvaćenim područjima. Naš cilj je svakako da smanjimo taj broj – kazao je Kulesa, te dodao kako je ovaj problem prisutan u cijelom svijetu.

-U svijetu danas na dnevnoj bazi umire oko 800 žena tokom trudnoće ili porođaja, zbog neodgovarajuće zdravstene podrške. Među njima, 507 su žene u ratnim zonama. Temeljni uzrok ovog problema je pad infrastrukture u zdravstvenoj zaštiti- naglasio je Kulesa.

(NN)