U toku realizacija projekata za osposobljavanje radne snage prema potrebama tržišta

cidea

Gradska razvojna agencija Banja Luka je tokom 2017. godine pripremila i kandidovala šest projekata za osposobljavanja radne snage prema potrebama tržišta rada, kao podršku rješavanju problema nedostatka radnika u sektorima obrada metala, drveta, kože i tekstila, te prerade mlijeka.

Trenutno se realizuju četiri projekta u ukupnoj vrijednosti od 381.562 KM, što znači da su obezbijeđena finansijska sredstva za osposobljavanje najmanje 152 kandidata, te nabavku neophodnog materijala, alata i opreme za provođenje programa osposobljavanja u pomenutim sektorima.

Osim četiri odobrena projekta, u postupku odobravanja za finansiranje se nalaze još dva projekta u vrijednosti od 122.098 KM.

JAVNA RASPRAVA Pristiglo 28 primjedbi na budući izgled centra Banjaluke

Novi Regulacioni plan centralnog gradskog područja Banjaluke našao se danas na javnoj raspravi, nakon što je Skupština grada na 25. sjednici održanoj 5. septembra ove godine, usvojila nacrt ovog dokumenta koji bi trebao da utvrditi izgled centra grada u budućnosti. Nacrt ovog plana obuhvata prostor koji se nalazi između ulica: Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića,

Kampanja “Čitajmo zajedno” od 21. oktobra

Kampanja “Čitajmo zajedno” u Republici Srpskoj će trajati od 21. oktobra do kraja mjeseca, a cilj je njegovanje kulture čitanja knjiga, promovisanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma.