Vijesti 14.07.2016.

U toku rekonstrukcija lokalnih puteva

ČITANJE: 1 minuta

U toku su radovi na rekonstrukciji puteva Bronzani majdan-Stojanovići, Zlatiborska, put Osnovna škola-Bosančići, Piskavica-centar, Jekića put, put za Josipoviće i trotoar centar-Potkozarje.

Prema podacima Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja, ovi radovi već su završeni na putnim pravcima: Nevesinjska, Žitomislićka, Jovići-Kremenovići-Jošikova voda, Saračica-Dragojevići, put za Mitroviće (Saračica), Stanivukovići (Bistrica)  i Telići-Stjepanovići.

Naime, ovogodišnjim Programom zajedničke komunalne potrošnje planirani su i radovi na rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na pravcima: Racune-Devići-Gradina-Pejići, nastavak puta Stražbenica, Ilijaši-Ušići, Makivići-Đuričići, put za Miloševiće, put prema Bosančićima, Krčmarski put, Udovičići-Moconjska škola, Mišići-Jankovići, put za Milakoviće, Suturlija-Ninkovići, Bijeli put-Popovići-Trubajići, put za Iliće, Mali Račići-Grbići, Pijesak-Trubajići, nastavak za Šukale, zaselak Vučići, Vrhovci-Verića polje, dio Piskavica-Kostići te put prema groblju u Ramićima.
Vrijednost  ugovorenih radova iznosi 738.363 KM, a izvodi ih preduzeće „Građenje Đurić“ d.o.o. Banja Luka. Rok za završetak svih radova je 120 dana.