Biznis 17.11.2018.

U VLASNIŠTVU “SUPER PETROLA” Uskoro izgradnja prvog odmorišta na autoputu Banjaluka-Gradiška

ČITANJE: 2 minute

Privrednom društvu “Super petrol” iz Banjaluke dodijeljena je koncesija za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani na autoputu Banjaluka-Gradiška, koje bi za godinu trebalo da bude na usluzi vozačima i putnicima.

U rješenju koje je objavljeno u “Službenom glasniku RS” navedeno je da se koncesija dodjeljuje na period od 30 godina.

– Koncesionar je dužan uplatiti u korist budžeta RS jednokratnu koncesionu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 134 473 KM, koja se uplaćuje pri zaključenju ugovora o koncesiji. Visina naknade za pravo korišćenja predmeta koncesije iznosi dva odsto od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti – navedeno je u rješenju.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija RS da u idućih 30 dana Komisiji za koncesije dostavi prijedlog ugovora o koncesiji, radi davanja saglasnosti na njega.

– Ako koncesionar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava predviđena ovim rješenjem – navedeno je u dokumentu.

Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić ističe da je na odmorištu Lužani, smještenom između dvije petlje na autoputu Banjaluka-Gradiška, predviđena izgradnja više uslužnih objekata s obje strane autoputa, uključujući benzinske stanice, trgovine, restorane, sanitarne prostorije i parking.

– Tender za dodjelu koncesije raspisan je na osnovu inicijative ove firme, a oni su se jedini i prijavili i ispunili propisane uslove. Nadam se da će ugovor uskoro biti potpisan, te da nema prepreke da za godinu, nakon što se potpiše ugovor o koncesiji, dobijemo završeno odmorište – rekao je Trninić.

Autoput Banjaluka-Gradiška, koji je u saobraćaj pušten 2011. godine, dug je 32 kilometra. Jedna naftna kompanija u RS je prije tri godine pokrenula inicijativu za gradnju i korišćenje odmorišta Lužani, a Vlada Srpske je 3. septembra 2015. godine raspisala javni poziv za dodjelu koncesije. Međutim, u predviđenom roku od 60 dana nije pristigla nijedna ponuda, te je postupak za dodjelu koncesije poništen.

Autoput Banjaluka-Doboj

Neđo Trninić ističe da je u planu i izgradnja odmorišta Brkića voda na dionici autoputa Banjaluka-Doboj, koja je u oktobru u potpunosti puštena u saobraćaj.

– Dobili smo samoinicijativnu ponudu za izgradnju ovog odmorišta i uskoro će biti raspisan tender za dodjelu koncesije, po potpuno istim uslovima kao za Lužane – rekao je Trninić.

(Glas Srpske)