Vijesti 27.01.2016.

Ubice dječaka Smaje ostaju iza rešetaka 40 godina

ČITANJE: 2 minute
ubice
Vrhovni sud Federacije BiH izrekao je presudu kojom je potvrdio presudu Kantonalnog suda u Sarajevu (KSS) od 22. juna 2015.godine u dijelu (tačka 2. izreke) kojom su optuženi Salih Arnautović i Ena Lipa osuđeni na kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina za ubistvo troipogodišnjeg Smaje Ćesira, odnosno počinjenje krivičnog djela – ubistvo na okrutan ili podmukao način.

Radi se o očuhu i majci dječaka koji su u prvostepenom postupku oglašeni krivim za monstruozno zlostavljanje i ubistvo, a kojom presudom su obuhvaćeni i baka i djed Munira i Emir Lipa, koji su nepravomoćno osuđeni za nasilje u porodici i nanošenja lakih tjelesnih povreda na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po dvije i po godine.

Istovremeno, Vrhovni sud Federacije BiH je, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuo dio presude KSS-a (u tački 1. izreke) koji se odnosi na druga krivična djela za koja su optuženi Salih Arnautović, Ena Lipa, Emir Lipa i Munira Lipa bili oglašeni krivim, te je predmet u tom dijelu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, saznaje Fena u Vrhovnom sudu.

Ukinutim dijelom prvostepene presude optuženi Salih Arnautović oglašen je krivim za krivično djelo – zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetnika i krivično djelo – teška tjelesna ozljeda, dok su optuženi Ena Lipa, Emir Lipa i Munira Lipa oglašeni krivim za krivična djela – nasilje u porodici i laka tjelesna ozljeda, te će se o krivičnoj odgovornosti optuženih u tom pogledu odlučivati u ponovnom postupku pred prvostepenim sudom (KSS).

Podsjećamo, prema tužbenim navodima u ovom predmetu, dječak Smajo Ćesir je duže vrijeme bio izložen zlostavljanju, “jer liči na biološkog oca”.

Kobnog, 25. februara 2014. godine, kada je dječak ubijen, očuh i majka su pojačali muziku na tranzistoru u sobi, a potom šakama te kaišem s metalnom kopčom udarali dječaka po svim dijelovima tijela.

Udarci koje su mu zadali majka i očuh kod dječaka su izazvali krvarenje u mozgu i otok što je dovelo do smrti dječaka. Vještak sudske medicine utvrdio je da je dijete na tijelu na dan ubistva imalo više od 30 lakših i više težih povreda.

(Agencije)