Magazin 12.09.2015.

Učenje vladike Velimirovića: Obrazovan je onaj koji ima obraza

ČITANJE: 3 minute
vladika2

Vladika Nikolaj Velimirović (1881-1956) je jedna od najupečatljivijih ličnosti srpske pravoslavne duhovnosti.

Školovao se u Švajcarskoj i Engleskoj gdje je i doktorirao. Neki ga smatraju najnedogmatskijim srpskim teologom. Knjige, pastirska pisma, propovijedi i velika javna angažovanost učinili su ga veoma popularnim, a zbog njegovog velikog ugleda i uticaja Nijemci su ga po okupaciji Srbije uhapsili i na kraju internirali u konc-logor Dahau. Nakon rata je otišao u SAD gdje je i umro.

Ovo su neke njegove misli uzete iz knjige “O Bogu i o ljudima” koja predstavlja izbor izvoda iz njegovih govora, članaka i knjiga:

– Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna pijeska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta – šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gdje je put počeo, i gdjee će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?

– Obrazovan je onaj koji ima obraza.

– Školovan je onaj čovjek koji je uspio da očisti jezik od gadnih riječi i svoje srce od smradnih želja i svoj um od bezbožnih misli. Ko nije ovo uspio tome školovanje pomaže samo da jednom naučenom vještinom zarađuje sebi za hjleb kao što školovan (na svoj način) medvjed zarađuje svojom vještinom igranja.

– Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mjesto da da slobodu čovjeku stavi svoga sopstvenika u službu.

– Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tijela, a zlo je bolest duše.

– Mrzi na zlo, no ne mrzi na čovjeka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš liječi bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom.

– Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čovjeku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.

– Reći za jednu vjeru ili jednu filozofiju da sadrži svu istinu isto je što i reći da sve druge vjere i filozofije sadrže sve zablude. Od ove brutalnosti rijetko je kad slobodna velika masa ljudi. A zadobiti ovu slobodu znači učiniti jedan divovski korak ka veličini, ka božanstvu.

– Najveće istine lakše ćeš dokazati ljudima životom no riječima. Zato i ne počinji govoriti o njima prvo jezikom jer ćeš ih dovesti u sumnju.

– Smatraj svaki dan kao jedan cijeli, otpočet i završen život. Odživi ga kao cjelinu, a ne kao dio. Neka se svaki tvoj dan odroni od tebe kao cijeli jedan čovek s kojim ćeš željeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.

(banjaluka.net, duhovnaizgradnja.com)