Vijesti 03.03.2019.

UDRUŽENJE NOVINARA RS Imenovani privremeni Upravni odbor i generalni sekretar

ČITANJE: 2 minute

Skupština Udruženja novinara Republike Srpske jednoglasno je danas imenovala privremeni Upravni odbor Udruženja koji će obaviti njegovu registraciju, provjeriti status i najkasnije u roku od 90 dana zakazati izbornu skupštinu na kojoj će biti imenovani svi organi Udruženja.

Devetočlanom privremenom Upravnom odboru dat je zadatak i da sagleda sve pravne aspekte nasljeđivanja Udruženja novinara koje je već godinama neaktivno i čija Skupština nije zasjedala šest godina.

Zbog dugogodišnje pasivnosti Udruženja novinara Republike Srpske, nedoumica je da li ga je pravno moguće reaktivirati ili će biti neophodno osnivanje novog udruženja koje će baštiniti njegovu tradiciju i prava.

Usljed ovih neodumica, na prijedlog predstavnika Radio-televizije Republike Srpske, Alternativne televizije i Novinske agencije Republike Srpske – Srna, odustalo se od odluke da na današnjoj sjednici Skupštine budu izabrani svi organi Udruženja novinara Srpske.

Zbog toga je imenovan privremeni Upravni odbor, a kako bi on bio operativniji izabran je i generalni sekretar Udruženja i ta dužnost je povjerena Ljubomiru Zuberu.

Vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Udruženja novinara Republike Srpske Branimir Đuričić rekao je da je ovo propali pokušaj reosnivačke skupštine, jer nikome nije jasno da li je riječ o reaktiviranju Udruženja novinara ili osnivanju novog.

“Ako je opcija da osnivamo novo udruženje, onda moramo pozvati sve novinare u Srpskoj kako bi učestvovali u osnivanju i izboru organa udruženja i time im daju legitimitet. Konsultovao sam se sa pravnicima i njihov stav je da Udruženje novinara više ne postoji i ne želim da učestvujem u nečemu što je pravna neutemeljeno”, istakao je Đuričić.

Jedan od inicijatora reaktiviranja Udruženja novinara Miloš Šolaja kaže da odziv novinara na sjednicu Skupštine pokazuje da postoji osnov da se zaposleni u medijima udruže kako bi profilisali svoje potrebe i interese.

“Oni se, prije svega, odnose na profesionalne principe, socijalna i ekonomska prava i zaštitu statusa novinara u redakcijama. Veoma važan segment je i novinarska etika i da drugi budu zaštićeni od neodgovornih pojedinaca iz medija”, istakao je Šolaja.

Na izbornoj skupštini Udruženja novinara Republike Srpske biće birano devet članova Upravnog odbora od kojih će jedan biti i predjednik Udruženja, petočlano Vijeće časti i tri člana Nadzornog odbora.

(Srna)