Vijesti 05.06.2016.

Udruženje Zajedno: Potreba za većim kapacitetima centra

ČITANJE: 2 minute

Koordinator Dnevnog centra Ružica Atanacković rekla je da su korisnici usluga Dnevnog centra lica koja boluju od teških hroničnih bolesti kao što su šizofrenija, psihoza, depresija i slično.

“Dosadašnji rezultati rada potvrđuju da aktivnosti koje se pružaju korisnicima i njihovim porodicama u Dnevnom centru doprinose smanjenju socijalne isključenosti i suicida, te doprinose institucionalnoj zaštiti i bolničkom liječenju”, rekla je Atanackovićeva.

Ona je dodala da je ovaj dnevni centar inovativan i jedinstven model brige duševno oboljelih lica u Republici Srpskoj i BiH, u kojem se jačanjem socijalnih kapaciteta ovih lica stavlja fokus na brigu u zajednici, za razliku od tradicionalnog pristupa koji je bio baziran na hospitalnom tretmanu.

“Nismo srećni što je Dnevni centar `Zajedno` do danas ostao jedini ovakve vrste, ali smo srećni što je Banjaluka pružila priliku ovim ljudima i razumio potrebu njihove integracije”, poručila je Atanackovićeva.

Prema njenim riječima, dosljednu podršku Dnevnom centru su pružali Grad Banjaluka, Dom zdravlja, koji je za potrebe dnevnog zbrinjavanja Udruženju ustupio prostor, kao i banjalučki Centar za socijalni rad, kao partnerska organizacija u pružanju usluga.

Atanackovićeva je istakla da je prisutno i negativno obilježavanje duševno oboljelih lica, kao i udruženja koja se bave njihovom socijalizacijom i zaštitom.

“Bavimo se socijalno izolovanim i društveno zanemarenim licima sa ograničenim socijalnim kapacitetima koja imaju nikakve ili male prihode, te da bi održalo postojeći kvalitet usluga, Udruženje teško izlazi na kraj sa finansijskim problemima”, rekla je Atanackovićeva.

Osim toga, dodala je ona, zbog specifične grupe lica, čijom se zaštitim bavi, Udruženje se susreće sa različitim izazovima i rizicima, te je osoblju potrebna i dodatna edukacija sa supervizijom.

Atanackovićeva je upozorila da nedostaju finansijska srestva za jačanje kapaciteta Udruženja, uz skromna ulaganja zajednice i međunarodnih organizacija u projekte iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja.

Udruženje je za projekat “Doprinos jačanju opšteg zdravlja duševno oboljelih” dobilo finansijsku podršku grada od 1.300 KM. Atanackovićeva je navela da su ciljana grupa ovog projekta lica sa teškim i hroničnim problemima u mentalnom zdravlju.

“Projektom će biti obuhvaćeno najmanje 30 korisnika Dnevnog centra, starosne dobi od 20 do 60 godina”, pojasnila je Atanackovićeva.

Ona je dodala da su indirektni korisnici projketa članovi porodica, kojima će projekat doprinijeti kroz smanjenje brige za ova lica.

(SRNA)