Vijesti 10.04.2016.

UKC RS: Kompletna usluga liječenja oboljelih od karcinoma dojke

ČITANJE: 4 minute
ukc rs
Univerzitetski klinički centar (UKC) RS ima mogućnost pružanja kompletnih usluga liječenja oboljelih od karcinoma dojke. Ovim riječima Azra Ikalović, predsjednik Saveza žena oboljelih od raka dojke “Iskra” Banjaluka, opisuje spektar usluga i saradnju s osobljem najveće zdravstvene ustanove u RS.

Po njenim riječima, saradnja “Iskre” sa UKC RS je od osnivanja izvanredna. Osnivačku sjednicu Skupštine “Iskre” su, podsjeća ona, u 70-odstotnom udjelu činili ljekari i sestre zaposleni u Klinici za onkologiju.

-I sada je član Upravnog odbora ‘Iskre’ doktor Zdenka Gojković, načelnik Klinike za onkologiju UKC RS, a aktivne volonterke ‘Iskre’ su medicinske sestre zaposlene na istoj klinici- navela je Ikalovićeva.

Kao dokaz dobre saradnje između Saveza žena oboljelih od raka dojke “Iskra” i UKC RS Ikalovićeva ističe i to što je ova zdravstvena ustanova “Iskri” ustupila prostorije na besplatno korištenje. Argumentujući podatak da UKC RS ima mogućnost pružanja kompletnih usluga liječenja za oboljele od karcinoma dojke, ona nabraja Kliniku za onkologiju sa dnevnom bolnicom, kompletnu dijagnostiku na jednom mjestu uključujući i PET/CT, Centar za dojku, koji je jedinstven u BiH, kao i Centar za radioterapiju.

-Osim toga, tu je i Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju, gdje se ženama pruža mogućnost besplatne rekonstrukcije dojke, što je jedinstvena praksa na prostorima bivše Jugoslavije- naglasila je Ikalovićeva.

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU: U sastavu ove organizacione jedinice su Odjel opšte onkologije, Dijagnostičko-prijemni trakt sa dnevnom bolnicom i Odjel intenzivne terapije. U Klinici za onkologiju zaposleno je sedam onkologa, tri internista i tri ljekara na specijalizaciji iz onkologije, te 33 medicinske sestre/tehničari. Klinika ima 66 bolesničkih kreveta. Klinika za onkologiju praktično zbrinjava pacijente iz cijele RS, koji dolaze na zračenje, ali se i specifični onkološki tretmani tercijalnog nivoa mogu sprovoditi samo u ovoj klinici. U posljednjih nekoliko godina uvedene su i nove terapijske procedure, te novi lijekovi, prije svega biološki, a povećan je i broj kliničkih studija. U ovom momentu devet zdravstvenih ustanova aplicira hemioterapiju u svim većim gradovima RS. Ljekari Klinike za onkologiju su često u prilici da daju konsultacije ljekarima u drugim zdravstvenim ustanovama u RS. Od 1. marta prošle godine u Klinici za onkologiju je organizovan rad u drugoj smjeni kada se uglavnom obavljaju kontrolni i prvi pregledi, ultrazvučni pregledi različitih lokalizacija, iglene punkcije i biopsije. Zahvaljujući razumijevanju poslovodstva UKC RS omogućeno je i kontinuirano zapošljavanje mladih ljekara, a takođe i učešće u brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. U planu je razvoj i usvajanje novih terapijskih protokola, visokodozne hemioterapije i participiranje u još većem broju međunarodnih kliničkih studija uz razvoj i onih dijagnostičkih procedura koje su neophodne u liječenju i praćenju pacijenata kao što je ultrazvuk srca, kolor dopler krvnih sudova ekstremiteta.

CENTAR ZA DOJKU: Nalazi se u zgradi Maternitea i raspolaže sa devet kreveta. U specijalističkoj ambulanti tokom godine obavi se oko 4.000 pregleda, a ukupno se godišnje operativnom zahvatu podvrgne oko 400 pacijenata, od čega 130 do 150 žena bude operisano zbog maligne bolesti. Od osnivanja Centra za dojku 2009. godine uvedene su brojne nove dijagnostičke i terapijske procedure, gdje spadaju markiranje nepalpabilnih lezija u dojci žicom pod kontrolom UZV, sentinel biopsija limfnog čvora dvojnom metodom, iglena biopsija suspektnih promjena u dojci sa UZ navođenjem, te intraoperativna specimen mamografija. Tu spadaju i supkutana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom dojke silikonskim implantatom, poštedni operativni zahvati sa primjenom onkoplastičnih rekonstruktivnih tehnika i drugo.

CENTAR ZA RADIOTERAPIJU: Centar za radioterapiju Banjaluka je prvi centar formiran na području Republike Srpske i pruža usluge za sve onkološke bolesnike u RS koji su do sada upućivani na liječenje u druge referentne centre u zemlji i van nje. Prvi pacijent u Centar za radioterapiju, koji djeluje po principu javno-privatnog partnerstva u zdravstvu, primljen je 2. avgusta 2010. godine.

-Danas možemo konstatovati da postoje svi potrebni preduslovi za sveobuhvatno liječenje onkoloških pacijenata u RS, a što je omogućeno postojanjem zajedničkih kadrovskih i tehnoloških resursa UKC RS i Affidea International – IMC Banjaluka- ističu iz UKC RS.

U skladu sa važećim medicinskim standardima i doktrinom, svi onkološki pacijenti se liječe multidisciplinarnim pristupom što podrazumijeva da se odluka o liječenju sprovodi uz učešće različitih profila onkološko-medicinskih stručnjaka (hirurg, radioterapeut, onkolog, radiolog, patolog). Samo liječenje se sprovodi u sklopu organizovane mreže onkoloških institucija i konzilijuma.

Donacije

Azra Ikalović, predsjednik Saveza žena oboljelih od raka dojke “Iskra” Banjaluka, ističe da UKC RS ima ključni značaj u liječenju onkoloških pacijenata, a “Iskra” se i te kako trudi da olakša liječenje najtežih pacijenata, ali i rad osoblja kroz skromne donacije.

-Kako je ‘Iskra’ nedavno obilježila Dan narcisa dijeleći brošure i narcise, te organizovala prodaju radova nastalih na našim radionicama, sav novac upotrijebljen je za kupovinu 50 posteljina, od čega 30 za Kliniku za onkologiju, a 20 za Centar za dojku- podsjeća Ikalovićeva.

(Nezavisne novine)