Vijesti 18.02.2016.

Unesko: Očuvati nematerijalno nasljeđe u BiH

ČITANJE: 1 minuta
unesco
Članovi Komisije za saradnju BiH sa Uneskom, kojom predsjedava ministar civilnih poslova Adil Osmanović, pozvali su resorna ministarstva da ulože dodatne napore na očuvanju nematerijalnog nasljeđa u BiH.

S tim ciljem potrebno je pripremiti nove nominacije Unesku za kandidovanje nematerijalnog nasljeđa na Reprezentativnu listu, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Članovi Komisije izrazili su očekivanje da će federalno Ministarstvo kulture i sporta, u saradnji sa lokalnom zajednicom, a u skladu sa preporukama evaluacijske komisije, doraditi nominacioni fajl za Konjičko drvorezbarstvo i dostaviti ga Komisiji.

Komisija je ocijenila da je urađen veliki posao na projektu nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine, te da se, u saradnji sa zemljama učesnicima u projektu Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, potrebno dodatno angažovati na promociji projekta.

Članovi Komisije usvojili su izvještaje o dobrima svjetskog nasljeđa u BiH – Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta Starog grada Mostara i upoznali se o pozivima za dostavljanje projekata u okviru Participacijskog programa Uneska i za dostavljanje nominacija za upis u Uneskov Međunarodni registar Pamćenje svijeta.

(Agencije)