Vijesti 02.05.2017.

Uništavanje bogatog ribljeg fonda u Banjaluci: Mladicu love i ronioci s puškama

ČITANJE: 2 minute

Mladicu, atraktivnu ribu, u rijeci Vrbas na području Sportsko-ribolovnog društva (SRD) Banjaluka love čak i ronioci naoružani podvodnim puškama, kaže Marinko Popović, kordinator čuvarske službe u SRD Banjaluka.

– Da bi se zaštitio bogati riblji fond Vrbasa trebalo bi svi mi da budemo čuvari, ne samo mi, ribočuvari, nego bi i svi ribolovci i svi građani trebalo da prijave ako primijete na rijeci da neko radi nešto što nije u skladu sa zakonom, smatra Popović.

Mladica ugrožena na globalnom nivou 

Doc. dr. Dragojla Golub, ihtiolog s Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci, objasnila je da se smatra da je Vrbas naseljen s oko 50 ribljih vrsta gdje su dominantne ciprinidne vrste kao što su klen, škobalj, mrena i druge.

– Za razliku od donjeg toka gdje dominiraju ciprinidi, u gornjem i srednjem dijelu toka sreću se salmonidne vrste riba: mladica, potočna pastrmka i lipljen koje su veoma atraktivne za sportski ribolov. Svakako treba izdvojiti mladicu kao našu najveću salmonidnu vrstu koja je ujedno i endem dunavskog sliva i ono što svakako treba naglasiti da je mladica ugrožena vrsta na globalnom nivu, izjavila je Golub za AA.

Prema njenim riječima, mladica u periodu mrijesta migrira uzvodno u gornje tokove rijeka i pritoke pa jedan od glavnih razloga njene ugroženosti predstavljaju brane hidrocentrala koje fizički pregrađuju riječni tok i samim tim funkcionišu kao barijera prilikom migracija.

– S druge strane, formiranjem brana, formiraju se i hidroakumulacije koje u potpunosti mijenjaju riječni ekosistem odnosno transformišu ga u jezerski. Tako ujezerivanje dijela toka mladici, a i drugim salmonidnim vrstama, nikako ne odgovara pošto su adaptirane na hladne, brze i čiste vode, tako da to njima predstavlja destrukciju staništa i apsolutno nepogodno mjesto za život, istakla je Golub.

Dodala je da iako ne postoje istraživanja novijeg datuma koja bi obuhvatila šire područje rijeke Vrbas smatra se da je mladica, poznata i kao dunavski losos, svakako ugrožena vrsta čemu u prilog govori trend izgradnje hidrocentrala na ovom području kao i smanjenje kvaliteta vode.

– S obzirom na svoju atraktivnost mladica vrlo često biva predmet kako krivolova tako i lova nedozvoljenim sredstvima kao što su podvodne puške, naglasila je ona.

Ronioci najveći problem

Smatra da je za zaštitu mladice, ali i drugih vrsta za početak neophodno da se donese pravilnik o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama čija je izrada u toku, kao i ribolovna osnova.

Marinko Popović, jedan od trojice zaposlenih čuvara u SRD Banjaluka, u 20 godina rada koliko radi ovaj posao, kaže da se nagledao svega.

Iako je riblji fond na području koje pokriva ovo ribolovno društvo dosta stabilan, mladica je “u neku ruku ugrožena”, ali nije urađena ribarska osnova koja bi to potvrdila.

(Agencije)