Vijesti 10.10.2018.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Posao za sedam pripravnika

ČITANJE: 1 minuta

Prof. dr Radosalav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, 10 oktobra 2018 godine u prostorijama Rektorata, potpisao je ugovore o obavljanju pripravničkog staža sa sedam pripravnika, koji će pripravnički staž obaviti na Univerzitetu.

Rektor Gajanin, kaže da će pripravnici imati priliku da se upoznaju sa sistemom rada Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica. ”Tražili smo određeni broj pripravnika koji je neophodan, a shodno potrebama Rektorata i organizacionih jedinica, odnosno fakulteta”, kazao je rektor i naveo da će pripravnici na ovaj način imati priliku da steknu praktična iskustva iz svoje sturke.

Nataša Sukara – Đurica, kaže da joj obavljanje pripravničkog na Univerzitetu u Banjoj Luci, predstavlja ličnu satisfakciju, ali i obavezu da još ozbiljnije i odgovornije pristupi radnim zadacima.

”Pripravnički predstavlja i priliku da nastavim učiti, proširim teoretska znanja iz svoje struke u praksi, kako bih stekla uslove za zasnivanje stalnog radnog odnosa”, kaže Nataša Sukara-Đurica, koja je diplomirala na Ekonmskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a pripravnički staž će obavljati u Sektoru materijalno-finansijskih poslova UNIBL.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučno- istraživački rad i razvoj i prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci.