Vijesti 17.09.2018.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Raspisan konkurs za upis studenata u trećem upisnom roku

ČITANJE: 1 minuta

Danas je raspisan konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku.

Na prvi ciklus studija na Univerzitet u Banjoj Luci, u trećem upisnom roku planirano je da se upiše 1.242 studenta.

U akademskoj 2018/19. godini, na prvom ciklusu studija ima mjesta za još 114 studenata na budžetu, dok na sufinansiranju ima 886 mjesta. Planirano je da se upiše 5 kandidata zasamofinansiranje, dok se kao vandredni može upisati 95, a strani 142 studenta.

DRUGI I TREĆI CIKLUS

Na drugom ciklusu studija, ima mjesta za 1.144 kandidata. Na budžet se može upisati 72 studenata, dok na sufinansiranju ima mjesta za 499 Za samofinansiranje ostalo je 49 mjesta, dok se očekuje upis i 109 stranih i 415 vandrednih studenata drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci.
Na trećem ciklusu studija, ima mjesta za 94 kandsiata koji će sami finansirati svoje školovanje, a 10 kandidata može biti upisano kao strani studenti.

KALENDAR AKTIVNOSTI

Prijavljivanje kandidata počinje 18 septembra, a završava 21 septembra, polaganje prijemnog ispita je 24 sptembra sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/Akademiji umjetnosti. Objavljivanje rezultata konkursa je do 26 sptembra, a a konačne rang liste do 28 Septembra 2018