Vijesti 25.05.2017.

Univerzitet u Banjaluci bez rasprave o Darvinu

ČITANJE: 1 minuta

Senat Univerziteta u Banjaluci odbio je danas da raspravlja o peticiji za reviziju Darvinove teorije evolucije, uz stav da oni, kao ni različiti skupštinski odbori nisu mjesto za rasprave o naučnim teorijama.

Najava da će Senat raspravljati o ovoj kontroverznoj inicijativi izazvala je brojne polemike u akademskoj zajednici, ali i široj javnosti, a većina profesora Univerziteta u Banjaluci reagovala je negativno na taj prijedlog.

Nakon što je Peticija za reviziju izučavanje teorije evolucije u školama i na fakultetima upućena Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Skupštine Srbije, Predsjedništvu Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), kao i senatima univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Banjaluci, navedena peticija je uvrštena i u dnevni red sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci.

Riječ je o peticiji koju je potpisalo: dva akademika i 50 profesora univerziteta, 61 doktor nauka, pet magistara nauka, 50 ljekara specijalista, 24 diplomirana inženjera, 19 profesora srednjih škola, 25 diplomiranih pravnika i ekonomista, 14 filozofa, filologa i sociologa, pet farmaceuta i hemičara, osam umjetnika, pet novinara i pet sveštenika.

“Stav Senata Univerziteta u Banjoj Luci jeste da senati ili skupštinski odbori nisu mjesto za rasprave o različitim naučnim teorijama pokrenutim putem peticija, pa tako i o reviziji teorije evolucije. Rasprave o naučnim teorijama, hipotezama i dokazima treba da se odvijaju na naučnim skupovima i konferencijama među onima koji su najkompetentniji da o njima diskutuju, a rezultati istih saopštavaju u naučno i stručno priznatim publikacijama”, saopšteno je danas nakon sjednice Senata u Banjoj Luci.

(Mondo)