Vijesti 14.11.2018.

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI Dopunjena saradnja sa Bjelgorodskim državnim istraživačkim univerzitetom

ČITANJE: 2 minute

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci i Oleg Poluhin, rektor Bjelgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog univerziteta iz Bjelgoroda (Rusija), 14. novembra 2018. godine potpisali su dopunu sporazuma o saradnji ove dvije visokoškolske ustanove.

Kako se navodi, predmet sporazuma je razvoj uzajamne saradnje, između Univerziteta u Banjoj Luci i Međunarodnog multidisciplinarnog naučno-obrazovnog Centra slovenskih istraživanja ove ruske visokoobrazovne institucije.
Potpisnice će razvijati saradnju između Univerziteta u Banjoj Luci i Međunarodnog multidisciplinarnog naučno-obrazovnog Centra slovenskih istraživanja, koja se odnosi na realizaciji zajedničkih naučno-istražovačkih i obrazovnih projekata i naučnih istraživanja.

Takođe, zajednički će raditi na organizaciji i realizaciji naučnih konferenncija i seminara.

Kako se navod, udruženim snagama će pripremati i realizivoti zajedničke rusko-srpske istraživačke programe u okviru naučnih pravaca Univerziteta u Banjoj Luci i Međunarodnog multidisciplinarnog naučno-obrazovnog Centra slovenskih istraživanja.

Radiće se i na razmjeni studenta i osoblja, ali i na mnogim drugim aktivnostima.
Potposivanju sporazuma u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, prisustvovali su i Vladislav Kučmistij, prorektor za međunarodne donose ovog ruskog univerziteta, Nikolaj Cibulja, direktor kancelarije za međunarodnu saradnju, Sergej Borisov, direktor Instituta za društvene nauke i komunikaciju i Ala Krivjec, profesor internacionalnih odnosa i političkih nauka.

Ispred Univerziteta u Banjoj Luci, potpsivanju su prisustvovali prorektori Univerziteta i predstavnici Fakulteta političkih nauka.

Inače, u septembru ove godine je potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Bjelgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog univerziteta.

Bjelgorodski državni nacionalni istraživački univerzitet osnovan je 1876. godine, a danas ima oko 23.000 studenata iz svih krajeva Rusije, kao i 3.000 studenata iz cijelog svijeta. Univerzitet sarađuje sa preko 160 univerziteta iz Rusije i svijeta, kao i sa 600 preduzeća iz Rusije.

Takođe, na ovom univerzitetu je doktoriralo 1.100 kandidata, a 14 akademika ovog univerziteta su dopisni članovi Ruske akademije nauka (RAN). Univrzitet zauzima visoke pozicije na svjetskim listama visokoobrazovnih institucija.