Biznis 22.03.2021.

UO KOMPENZACIONOG FONDA: “Zotoviću” milion maraka, pomoć i za 105 privrednih subjekata

ČITANJE: 2 minute

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu 1.010.000 KM Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, nakon što je prihvatio informaciju o nabavci opreme za ovaj zavod radi proširenja kapaciteta za zbrinjavanje i rehabilitaciju post kovid pacijenata u Slatini.

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i Kompenzacioni fond, saopšteno je iz Boroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću nakon telefonske sjednice Upravnog odbora Kompenzacionog fonda.

Takođe, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je isplatu 1.952.925 KM za pomoć 105 privrednih subjekata, nakon što se upoznao o Informaciji o privrednim subjektima koji, u skladu sa Uredbom o dodjeli sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije, ostvaruju pravo na finansijsku podršku iz sredstava ovog fonda.

Upravni odbor konstatovao je da je Ministarstvo saobraćaja i veza dostavilo spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava u skladu sa navedenom Uredbom.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda odobrio je i isplatu 108.704 KM finansijske pomoći za saniranje posljedica virusa korona za 62 poslovna subjekta i preduzetnika, odnosno za broj zaposlenih 116, po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave za mart, april i maj 2020. godine, od čega se na poreze na lična primanja odnosi 545 KM, doprinose 60.349 KM i 47.809 KM na plate.

Prethodno se Upravni odbor upoznao o Informaciji o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih virusom korona, ostvaruju pravo na finansijsku podršku za mart, april i maj 2020. godine iz sredstava Kompenzacionog fonda, a za koje je Poreska uprava naknadno donijela rješenja da se odobrava isplata.

Razlozi zbog kojih su naknadno odobreni zahtjevi su postupanje po žalbi, naknadno dostavljanje dopune spiskova nadležnih ministarstava i naknadno dopunjeni ili ispravljeni zahtjevi poreskih obveznika /npr. neispravni tekući računi radnika i slično/.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske zaključio je da je Ministarstvo finansija, Poreska uprava, dostavila rješenja po osnovu kojih se poslovnim subjekatima i preduzetnicima, odnosno njihovim zaposlenima, a koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava u skladu sa navedenom Uredbom, odobrava isplata sredstava za mart, april i maj 2020. godine.

(Srna/SB)