Vijesti 06.12.2016.

Upozorenje: Što prije podnijeti zahtjev za legalizaciju!

ČITANJE: 2 minute

Gradska uprava upozorava vlasnike bespravno izgrađenih objekata, koji do sada nisu predali zahtjev za legalizaciju – da bez odgađanja uđu u taj proces, jer je ostalo veoma malo vremena, a svi uslovi za to su povoljni.

U suprotnom, prema postojećim zakonskim rješenjima, njihovi objekti će kao nelegalni biti predmet inspekcijskih kontrola, koje će biti pojačane početkom naredne godine.

Rok za legalizaciju ističe 31. decembra 2016. godine i poslije toga neće biti moguće podnijeti zahtjev. Iznosi koji se sada plaćaju za legalizaciju su veoma povoljni. Tako za objekte ukupne površine do 100 metara kvadratnih naknada za legalizaciju iznosi 100 KM, a do 200 kvadrata – 500 KM.

Prema podacima Odjeljenja za prostorno uređenje, od 2008. godine do danas podneseno je više od 14 hiljada zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Samo u ovoj godini – preko tri hiljade.

– Do sada je riješeno više od osam hiljada zahtjeva. Od toga, pozitivno je riješeno oko 3.870, odnosno izdate su građevinske dozvole. Od početka ove godine izdato je oko 700 građevinskih dozvola, dok je u 2015. godini izdato 570 – podaci su nadležnog Odjeljenja, u čijem je Odsjeku za legalizaciju u toku obrada oko 6.200 predmeta.

Do kraja godine, očekuje se znatan broj novih zahtjeva, prije nego što istekne rok za legalizaciju.

Inače, legalizacija predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekata izgrađene bez građevinske dozvole ili na kojima je prilikom građenja odstupljeno od te dozvole i glavnog projekta. Moguće je legalizovati samo objekte koji su izgrađeni ili čija izgradnja je započela do 24. maja 2013. godine.

Uz zahtjev za legalizaciju potrebno je priložiti: kopiju katastarskog plana sa identifikacijom starog i novog premjera, dokaz o vlasništvu (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima), geodetski snimak objekta, građevinsku dozvolu, ako je ista bila izdata i gradsku administrativnu taksu. Nadležni organ će, nakon zaprimljenog zahtjeva, izvršiti uviđaj na licu mjesta i obavijestiti podnosioca zahtjeva u kojem obimu je legalizacija moguća i koji dokumenti treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva. Za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400m2, koji su u potpunosti završeni, naknadna građevinska i upotrebna dozvola izdaju se jednim rješenjem.

Sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem zahtjeva za legalizaicju, mogu se dobiti u Centru za dozvole Odjeljenja za prostorno uređenje (kancelarija broj 19 u prizemlju zgrade Gradske uprave).

Detaljnije o procesu legalizacije bespravno izgrađenih objekata možete saznati i u brošuri koju možete preuzeti ovdje.