Biznis 10.01.2020.

Uprava “Krajinapetrola” negativno ocijenila ponudu firme “Nes” za preuzimanje akcija

ČITANJE: 2 minute

Uprava “Krajinapetrola” dala je negativno mišljenje o ponudi za preuzimanje preostalih akcija koju je objavila firma “NES” iza koje stoji Nedeljko Kesić, bivši direktor “Hidroelektrana na Vrbasu”, prenosi portal Capital.

Uprava je u zaključku dala negativno mišljenje, iako je pozitivno ocijenila planove “NES”-a po pitanju dalje budućnosti “Krajinapetrola”, a koja predviđa širenje poslovne mreže i otvaranje novih radnih mjesta.

Podsjećamo, nakon što je Kesićev “NES” nedavnom kupovinom akcija “Krajinapetrola” stekao preko 30 odsto udjela u ovom preduzeću, dostavio je ponudu za preuzimanje u kojoj je naveo kako je spreman da plati 0,81 KM po akciji, što je za 0,20 KM više u odnosu na prosječnu cijenu ostvarenu na berzi.

Do tada je Kesić posjedovao 5,26 odsto akcija „Krajinapetrola“, ali je kupovinom akcija od „Petrobart Holdings LTD“ i drugih malih akcionara prešao procenat od 32 odsto.

On je obezbjedio bankarske garancije Nove banke na iznos 4,5 miliona i UniCredit banke 3,1 milion KM, sa svrhom plaćanja akcija koje budu deponovane u postupku preuzimanja.

„Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izražavamo negativan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje. Obavještavamo akcionare da navedeno mišljenje ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži podatke ni informacije koje bi u pogledu objavljene ponude za preuzimanje emitenta, akcionare mogle da dovedu u zabludu”, navodi se u mišljenju uprave.

Izdvojeno mišljenje je imao Milan Đukanović, član uprave ispred preduzeća “NES” koji smatra da su ispoštovane sve obaveze ponudioca i da su provedene sve zakonom propisane procedure koje se tiču postupka preuzimanja.

“Smatram da se na osnovu navedenog Uprava društva trebala pozitivno izjasniti i dati pozitivno mišljenje na objavljenu ponudu, jer je ponuđena znatno veća cijena od one kojom se trgovalo u prethodnom periodu”, izjavio je on.

Ponudu nije prihvatio ni Milovan Bajić, direktor društva koji je vlasnik 1,84 odsto akcija. Iako je izrazio pozitivan stav u vezi sa objavljenom ponudom, izjasnio se da želi ostati akcionar u “Krajinapetrolu”.

Iako je mišljenje o preuzimanju negativno, stav uprave je da su izneseni planovi, ciljevi i namjere ponudioca prihvatljivi, ali s ovom ocjenom nije bio saglasan Davor predstavnik „INA“ Zagreb koji je izdvojio mišljenje.

(capital.ba)