Vijesti 01.04.2016.

Uprkos zabrani zaposleno 35 novih državnih službenika

ČITANJE: 3 minute
Zgrada-Savjeta-ministara
Uprkos tome što je Savjet ministara BiH donio moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, broj državnih službenika i dalje raste. Tako je u periodu od 1. januara 2015. godine do 1. marta 2016. godine u ministarstvima Savjeta ministara BiH uposleno 35 novih državnih službenika. U ovu brojku nisu uračunati oni koji su u institucijama BiH angažovani na osnovu ugovora u djelu.

Odredba koja kaže da je na snazi moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, osim u izuzetnim slučajevima koje mora odobriti Savjet ministara BiH, nije spriječila dodatno zapošljavanje u državnim ministarstvima.

U Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine je potvrđeno da je u toku nešto više od godinu dana u institucijama Bosne i Hercegovine zaposleno 35 državnih službenika.

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine “državnog službenika” definiše kao “osobu postavljenu upravnim aktom na radno mjesto u državnoj službi, u skladu sa zakonom”. Državni službenici mogu biti rukovodeći državni službenici (sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom, pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor) i ostali državni službenici (šef unutrašnje organizacione jedinice, stručni savjetnik, viši stručni saradnik i stručni saradnik).

U periodu od 1. januara 2015. godine do 1. marta 2016. godine najviše su zapošljavani stručni savjetnici, viši stručni saradnici i stručni saradnici. U ovaj broj ne ulaze savjetnici devet ministara i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH kojih ima blizu pedeset. Za četiri godine građani će za njihove usluge platiti blizu 10 miliona KM.
Ministarstvo pravde BiH još 2013. godine formiralo komisiju koja je trebala preispitati ogromni birokratski aparat u BiH jer je broj zaposlenih u 75 državnih institucija premašio 22.000 ljudi.

Prema posljednjim podacima iz Savjeta ministara BiH, a koji se odnose na ovu godinu, u državnim insititucijama zaposleno je ukupno 22.412 osoba. Od toga, putem jedinstvenog računa trezora, isplaćuju se 9.725 plata pripadnicima Oružanih snaga BiH i 12.687 plaća zaposlenicima bh. institucija.

Prema podacima Agencije za državnu službu koji su prikupljeni “ručno”, u BiH je 30. juna 2015. godine bilo zaposleno 3.855 državnih službenika. Od toga je najviše viših stručnih saradnika (1.024) i stručnih savjetnika (1.021). Odmah iza njih nalaze se stručni saradnici (846), šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica (673), pomoćnici ministara i direktora (216), sekretari sa posebnim zadatkom (54) i sekretari (21).

Ogromni birokratski aparat u BiH nosi epitet najglomaznijeg u Evropi. Enormno visoke plate državnih zaposlenika razlog su zašto građani BiH idealnim poslodavcem smatraju državu. Takva percepcija tržišta rada pravi ozbiljne distorzije u funkcionisanju tržišne ekonomije u BiH koja je generalno utemljena na privatnom sektoru.

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, iz godine u godinu raste i udio javne potrošnje u domaćem bruto proizvodu (BDP-u). Tako konsolidirani rashodi Vlade u odnosu izraženom prema BDP-u iznose 45,3 posto (2010. godina), 44,6 posto (2011. godina), 45,8 posto (2012. godina), 44,8 posto (2013. godina) i 45,9 posto (2014. godina).

Blizu 64 posto domaćeg bruto proizvoda godišnje se troši na finansiranje glomaznog javnog sektora koji se sastoji od jedne državne, dvije entiteske i deset kantonalnih vlada od kojih svaka ima svoje organe zakonodavne vlasti, odnosno parlamente i skupštine.

(Klix)