Politika 16.09.2015.

Urađeno 67 finansijskih izvještaja: 23 pozitivna, 31 s rezervom i 13 negativnih

ČITANJE: 1 minuta
nsrs
U revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za ovu godinu navodi se da je urađeno 67 finansijskih revizija, od kojih su u segmentu finansijskih izvještaja bila 23 pozitivna mišljenja, 31 sa rezervom i 13 negativnih.

Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota naveo je da je 38 revizija bilo kod direktnih budžetskih korisnika, četiri u vanbudžetskim fondovima, 13 u jedinicama lokalne samouprave i 11 kod javnih preduzeća.

– U segmentu usklađenosti bilo je 19 pozitivnih revizorskih mišljenja, 35 mišljenja sa rezervom i 13 negativnih mišljenja- rekao je Šnjegota, predstavljajući izvještaj u Narodnoj skupštini Srpske.

On je ocijenio da je veći broj negativnih izvještaja direktna posljedica izmjena Zakona o reviziji.

Šnjegota kaže da se u potpunosti sprovodi više od 50 odsto ukupno utvrđenih preporuka revizora, 19 odsto djelimično, te da 30 odsto nije realizovano.

Predstavljajući izvještaj Glavne službe za reviziju o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske u prošloj godini, Šnjegota je rekao da je dato mišljenje sa rezervom.

U izvještaju se navodi da je budžet Republike Srpske u prošloj godini bio u deficitu od 193,8 miliona KM.

Utvrđeno je i da je Ministarstvo finansija Republike Srpske iskazalo manji deficit od stvarnog stanja.

U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je redovna pauza do 17 časova.

(Agencije)