Biznis 31.12.2020.

UREDBA VLADE SRPSKE: Turistički vaučeri za smještaj mogu se koristiti do 30. juna 2021.

ČITANJE: 1 minuta

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima kojom se produžava vremenski period u kojem građani mogu koristiti vtaučere u ugostiteljskim objektima za smještaj u Republici Srpskoj.

Navedenom izmjenom građani turističke vaučere mogu koristiti do 30. juna 2021. godine, a građani koji su u 2020. godini iskoristili turistički vaučer mogu ostvariti pravo na korištenje turističkog vaučera i u 2021. godini, saopšteno je na sajtu Vlade RS.

Ugostitelji i turističke agencije koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe upisani u evidenciju objekata i agencija u kojima je moguće koristiti turističke vaučere, nastavljaju sa učešćem u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima.

U saopštenju Vlade podsjećaju da je projekat turističkih vaučera započeo 15. juna 2020. godine i do danas je građanima Republike Srpske izdato više od 25.000 turističkih vaučera.

Pravo na dodjelu turističkog vaučera u vrijednosti od 100 KM ostvaruju svi punoljetni građani Republike Srpske, a jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom.

(ba.ekapija.com)