Vijesti 06.02.2018.

Uskoro obnova puteva u prigradskim naseljima

ČITANJE: 1 minuta

Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu za održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva predviđeno je 1.725.000 KM.

Od ovog iznosa za održavanje asfaltnih, makadamskih saobraćajnica i putnog pojasa predviđeno je 920.000 KM.

Kako su istakli u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, u okviru investicionog održavanja biće obavljena sanacija kolovoza na lokalnim putevima: Kuljani – Barlovci – Cerici (VII kuljanska), Saračica – Goleši, desna Novoselija – Karanovac, put za Motike i još nekih makadama. Za ove radove predviđeno je 300.000 KM.

Planirane su rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva i za te namjene predviđeno je 505.000 KM.

Ovim radovima biće obuhvaćene saobraćajnice na seoskim i prigradskim područjima: Saračica – crkva Brankovac, Bojanića mlin – Janjetovići, Osnovna škola Melina – Gornji Majstorovići, Osnovna škola Obrovac – Đurđevići, Alin Gaj – Debeljaci, Kozjerac – Milosavići, Kadina Voda – Vranješi – Maslarići, Ševe – Zovik, Piskavica centar (trotoari), Priječani – 9. januar, put za Stare Grbiće, put za Grbića Jarak, put za Durbića Brdo (Žitomislićka), Grabovac – Kovačevići – Vukelići – Saračica, Regode – Stojčići, Čokorska polja – Kremenovići, ogranak puta Šumari – Gornja Piskavica, Potkozarje – groblje Milakovići i Novo Naselje – Topići.

(Glas Srpske)