Vijesti 06.11.2016.

Uskoro ponovna gradnja banjalučke džamije Arnaudije

ČITANJE: 3 minute

Kamen temeljac za ponovnu gradnju Arnaudije džamije u Banjaluci mogao bi biti položen na proljeće sljedeće godine.

Muhedin Spahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banjaluka podsjetio je da su Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, i Adnan Ertem, direktor Generalne direkcije vakufa Turske, potpisali Protokol o realizaciji projekta ponovne izgradnje Arnaudije.

“Mi smo u fazi pribavljanja ponuda za njenu gradnju. Ta procedura ide svojim tokom i ukoliko bi se predviđene aktivnosti završile u planiranom vremenskom periodu mi bi smo ovdje na proljeće imali kamen temeljac ako Bog da i početak njene gradnje”, istakao je Spahić.

Kaže da je obnova ove džamije jako važna i ukulturnom i u istorijskom pogledu jer je Arnadudija pored Ferhat-pašine džamije u Banjaluci bila svojevrsni dragulj.

“Naša je obaveza da ovu džamiju obnovimo i stavimo u funkciju vjernicima”, kazao je Spahić. Gradilište je spremno, urađeni su potrebni priključci i što je prema riječima Spahića najvažnije – dobili su i građevinsku dozvolu. Iskopani su i temelji Arnaudije, te napravljene nastrešnice koje će olakšati rad majstorima.

“Očekujemo i nadamo se da će ovaj projekat realizovati se u što je moguće kraćem vremenskom periodu”, rekao je Spahić. Kolika će biti vrijednost izgradnje ovog značajnog kulturno-istorijskog objekta za sada nije poznato.

“Mi smo u fazi pribavljanja ponuda na osnovu premjera građevinskih radova, a ranije koliko mi je poznato spominjala se cifra od oko tri miliona KM”, rekao je Spahić.

Na lokalitetu džamije Arnaudija nalaze se i dijelovi koji su pronađeni nakon što je srušena.

“Imamo i depo gdje su smješteni ostaci Arnaudije, a tu su bili i ostaci Ferhadije koji su ugrađeni u Ferhadiju, na jednoj vakufskoj parceli u naselju Vrbanja i oni će se ugraditi u džamiju i nastojaće se da se što više originalnih fragmenata vrati”, rekao je Spahić i napomenuo da je potrebno posebno ispitivanje i priprema pronađenih fragmenata kako bi bili spremni za ugradnju. Arnaudija je bila specifična akšam-tašu koji je služio za pozivanje vjernika na molitvu, a prema prvim ispitivanjima, 3D skeniranjem utvrđeno je da su sačuvani i fragmenti akšam-taša.

Arnaudija osim što se nalazila u neposrednoj blizini Ferhadije, bila je i prema stilu slična ovoj džamiji. S obzirom da je ipak manja, ali i na iskustvo koje je Medžilis Islamske zajednice Banjaluka stekao prilikom obnove Ferhadije, procjenjuje se da će za obnovu Arnaudije trebati i manje vremena i novca. Prema istorijskim podacima graditelj Arnaudija džamije bio je Hasan-defterdar, ministar finansija Bosanskog pašaluka i prijatelj Ferhad-paše Sokolovića.

Arnaudija je u tadašnjem Donjem Šeheru izgrađena u klasičnom Otomanskom stilu. O vremenu njene izgradnje svjedočio je napis uklesan u kamenu nad ulazom. Arnaudija džamija pripada tipu potkupolnih džamija sa trijemom i kamenom munarom. Cjelina se sastojala od ulazne kapije čiji gornji dio je krasila akšam-taš munara, te pokaldrmisanog dvorišta, objekta džamije i harema. U toku gradnje džamije dozidano je turbe za Hasana-defterdara i njegovu ženu, a bilo je spojeno s molitvenim prostorom džamije. Arnaudija je imala tri kamene kupolice iznad trijema, te kupolu iznad molitvenog prostora i kamenu munaru visine 30 metara.

Arnaudija džamija poznata i kao Defterdarija, srušena je 1993. godine i jedina je neobnovljena od 15 džamija koliko ih je devedesetih godina prošlog vijeka porušeno u Banjaluci.

“Koliko raspolažemo informacijama da je ovaj lokalitet zajedno sa džamijom proglašen nacionalnim spomenikom BiH. Naravno naša je želja da to bude i spomenik kulture na listi UNESCO-a”, rekao je Spahić.

(Anadolija)