Politika 12.07.2016.

Usvojen amandman o naplati RTV takse putem računa za struju!

ČITANJE: 4 minute

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu usvojila rješenje kojim se predviđa da se RTV taksa ubuduće naplaćuje putem računa za električnu energiju, umjesto dosadašnjeg, putem telekom operatera, ali da bi ono stupilo na snagu, potrebno je da ga usvoje oba parlamentarna doma.

Razmatrajući amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom RTV sistemu BiH, Komisija je usvojila i amandman kojim se određuje da se sredstva prikupljena od RTV takse dijele tako da BHRT-u pripadne 40 odsto, a RTRS-u i FTV-u po 30 odsto, što je u skladu sa usaglašenim stavom Upravnog odbora Javnog RTV sistema.
Prema dosadašnjem modelu raspodjele RTV takse, BHRT-u pripada 50 odsto, a entitetskim emiterima po 25 odsto prikupljenih sredstava.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom RTV sistemu BiH sa usvojenim amandmanima koje je predložila grupa poslanika predviđeno je da ostane na snazi model prema kojem se prihodi od marketinga javnih RTV servisa uplaćuju na jedinstveni račun.

Primjena ovog zakona, ukoliko ga usvoje Predstavnički i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, bila bi ograničena na 12 mjeseci, a ukoliko u tom roku ne bude usaglašen i donijet novi zakon koji bi trajno riješio pitanje finansiranja javnih RTV emitera, njegova primjena bi bila nastavljena i nakon tog vremena.

Jednim od amandmana u predloženom zakonu briše se odredba kojom je bila predviđena mogućnost da entiteti i Brčko distrikt osnuju fondove iz kojih bi se finansirali javni RTV servisi.

Predloženim rješenjima o raspodjeli sredstava od RTV takse i sredstvima od marketinga usprotivio se član Komisije iz SNSD-a Staša Košarac.

Košarac je rekao da će Klub poslanika SNSD-a insistirati na usvajanju rješenja prema kojem bi javni RTV servisi ravnopravno dijelili sredstva od prikupljene RTV takse, te dodao da se ova stranka zalaže da neto sredstva od marketinških oglasa budu isključivo pravo RTV servisa koji ih ostvare.

Komisija nije podržala prijedlog Košarčevih amandmana prema kojima bi se sredstva od RTV takse između BHRT-a, RTRS-a i FTV-a dijelila ravnomjerno, odnosno u iznosu od 33,3 odsto.
Nisu podržani ni amandmani Nikole Lovrinovića iz HDZ BiH, koji je predlagao da naplatu RTV takse vrši posebna agencija čiji bi rad zakonom regulisala Parlamentarna skupština BiH.

Predsjedavajući Komisije Momčilo Novaković rekao je da su elektrodistributivna preduzeća kao javna preduzeća obavezna da primjenjuju zakone koje donese Parlamentarna skupština.

On je podsjetio da je Komisija za saobraćaj i komunikacije ranije usvojila odluku o formiranju interresorne radne grupe koja bi utvrdila prijedlog zakona kojim bi trajno bilo riješeno pitanje održivog finansiranja Javnog RTV sistema BiH.
Predsjedavajući Upravnog odbora Javnog RTV sistema BiH Esad Gotovuša u izjavi medijima nakon sjednice Komisije izrazio je zadovoljstvo usvojenim amandmanima uz konstataciju da oni tek treba da dobiju potvrdu Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Komisija je prihvatila poslaničku inicijativu Denisa Bećirovića iz SDP-a BiH prema kojoj bi Savjet ministara BiH bio zadužen da utvrdi i u parlamentarnu proceduru uputi izvještaj o realizaciji Sporazuma o osnivanju javnih korporacija BiH, sa prijedlogom akcionog plana za primjenu ovog sporazuma.

Košarac: Prioritet finansijska stabilnost i dugoročnost RTRS-a

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da se SNSD zalaže za obezbjeđivanje stabilnog finansiranja sva tri javna RTV servisa u BiH, ali da je za ovu stranku prioritet RTRS, odnosno njena finansijska stabilnost i dugoročnost.

– Za nas koji dolazimo iz Republike Srpske to je veoma važna institucija koja je nastala odlukom Narodne skupštine Republike Srpske i naš primarni interes jeste da zaštitimo interese RTRS-a izjavio je Košarac.

On je dodao da će SNSD u daljoj parlamentarnoj proceduri za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom RTV sistemu BiH insistirati na amandmanu da marketinški prihodi ostaju servisima koji su ih obezbijedili.
Smatramo da nema potrebe da, ukoliko RTRS obezbijedi bilo kakav marketinški prihod, govorim u neto iznosu, 70 procenata dijeli sa druga dva servisa objasnio je Košarac i dodao da ni BHRT, ukoliko obezbijedi sredstva od marketinga, ne treba da ih dijeli sa druga dva servisa.

Košarac je najavio da će SNSD koristiti poslovničku mogućnost da ovaj amandman ponovo predloži na sjednici Predstavničkog doma iduće sedmice, kada je predviđena rasprava o Prijedlogu zakona.

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH rekao je da u ovoj stranci smatraju da nijednom od javnih RTV servisa – BHRT-u, RTRS-u ili FTV-u ne treba davati prednost u raspodjeli prihoda od RTV takse.

– Prema sada usvojenom rješenju 40 odsto bi pripadalo BHRT-u, a po 30 odsto RTRS-u i FTV-u. Mi smatramo da su sva tri servisa jednaka i smatramo da izvorni prihod po osnovu RTV takse treba da se dijeli na 33,33 odsto, ravnopravno – rekao je Košarac i najavio da će SNSD i za ovo pitanje uložiti amandman u Predstavničkom domu.

On je poručio da, ukoliko amandmani SNSD-a ne budu prihvaćeni, poslanici ove stranke neće glasati za predloženi zakon.

(Agencije)

Oznake: Staša Košarac