Politika 24.11.2020.

Usvojen Zakon o sudskim taksama

ČITANJE: 1 minuta

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse fizičkim licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, kao i njegov zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH po hitnom postupku, nisu dobili saglasnost delegata Doma naroda i nisu usvojeni.

Bećirević je pojasnio da ovim inicijativama želi da sa oba ova prijedloga ukine privilegiju poslanicima i delegatima u vidu jubilarne nagrade, jer je trenutna situacija u BiH teška i svi građani treba da jednako podnesu teret krize.

(Srna)