Vijesti 30.01.2016.

Usvojena odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji grada

ČITANJE: 2 minute
skupstina banjaluka
Odbornici Skupštine grada usvojili su, na današnjoj 42. sjednici, Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti – po zonama, na teritoriji grada za 2016. godinu.

Kako je precizirano odlukom, pod nepokretnostima se podrazumijevaju zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo) i građevinski objekti: stan, kuća, poslovni, industrijski i ostali objekti.

Za svaku karakteristiku nepokretnosti Poreska uprava RS određuje vrijednost koeficijenta kojim se vrši korekcija tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Govoreći o usvojenoj odluci, zamjenik gradonačelnika Jasna Brkić je kazala da je to jedna od novina u Zakonu o porezu na nepokretnosti kojom je stvorena obaveza jedinicama lokalne samouprave da, do 31. januara tekuće godine, utvrde vrijednosti nekretnina po pojedinim zonama.

Ona je istakla da je predložena odluka pravednija u odnosu na prethodnu, te smatra da su cijene realno utvrđene.

-Ima stvari na kojima treba raditi, jer jedinice lokalne samouprave nemaju instrumente kojima mogu uticati na prijavljivanje nepokretnosti i utvriđvanje poreske obaveze, odnosno pospješivanje naplate ove vrste prihoda, te će Grad Banja Luka preduzeti određene aktivnosti jer i obuhvat nepokretnosti nije zadovoljavajući i u velikoj mjeri prisutno je oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti – kazala je Brkićeva.

Zamjenik gradonačelnika je istakla da je jednoglasno usvojena i Odluka o preraspodjeli sredstava u budžetu grada za 2015. godinu, koja se odnose na Centar za socijalni rad i Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Ona je, nakon sjednice, kazala novinarima da je predložena realokacija sredstava u skladu sa zakonom, a radi se o socijalnim davanjima za najugroženije građane.

– Grad Banjaluka je jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja pored zakonskih obaveza prema najugroženijima, daje i značajan broj proširenih prava- dodala je Brkićeva.

Najviše tačaka na današnjoj sjednici odnosilo se na oblast prostorno-planske dokumentacije, te je usvojen Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama: Vuka Karadžića, I krajiškog korpusa, Milana Radmana, dr Mladena Stojanovića i Kralja Petra I Karađorđevića, Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Drakulić kao i Prijedlog odluke o donošenju izmjena regulacionih planova „Centar-Zapad“, te odluke o izradi izmjene dijela regulacionih planova „Lauš 3“ i stambenog naselja Drakulić.

Pred odbornicima su se našle i inicijative za izmjenu regulacionih planova „Srpske Toplice 1“ i „ Paprikovac – Petrićevac – zona B“. Odbornici su usvojili i Prijedlog odluke o prodaji garaža u ulicama Sime Matavulja i Filipa Macure u Banjaluci.

(Banjaluka.rs.ba)