Politika 16.09.2015.

Usvojene izmjene Zakona o platama i naknadama

ČITANJE: 2 minute
Parlamentarna_skupstina_bih
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koji je predložio Savjet ministara.

Predloženim zakonom predviđa se ukidanje naknada zaposlenima u institucijama BiH za troškove prevoza na posao i sa posla javnim prevozom.

Usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik SBB-a Damir Arnaut, koji predviđa ukidanje naknade licima zaposlenim u institucijama BiH, uključujući i izabrana i imenovana lica, za rad u upravnim i nadzornim odborima i drugim radnim tijelima koji obavljaju u toku radnog vremena.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji je po hitnom postupku uputio poslanik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović nije dobio podršku u skraćenoj proceduri, te će zakon ići u redovnu proceduru.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je utvrđen na inicijativu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, bilo bi omogućeno licu protiv kog je izdat prekršajni nalog da plaćanjem polovine izrečene novčane kazne u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga bude oslobođen plaćanja ostatka kazne.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH nije dobio entitetsku podršku i upućen je Kolegijumu Doma na naknadno usaglašavanje.

Nije prihvaćeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava BiH o Prijedlogu zakona o azilu, predlagača Savjet ministara BiH, te je ova komisija obavezana da izradi novo mišljenje.

Većina poslanika koja je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH diskutovala o Prijedlogu zakona o azilu u BiH, predložila je da bude odbijeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava BiH o ovom zakonskom prijedlogu i da joj on bude vraćen na ponovno razmatranje kako bi ostao u parlamentarnoj proceduri.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog strategije BiH za prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcionog plana za period 2015-2018.

Prihvaćen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora parlamenta BiH za 2014. i primljen k znanju Plan rada za 2015. godinu.

Za Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2014. godinu nije bilo podrške opšte većine i izvještaj nije primljen k znanju.

Prijedlog rezolucije o granicama BiH koji je predložio poslanik BPS-a Zaim Backović takođe nije prihvaćen.

Nije bilo entitetske podrške za usvajanje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića /SDP/ da Savjet ministara BiH najkasnije u roku od šest mjeseci izradi prijedlog zakona o vrhovnom sudu BiH, te je ona upućena Kolegijumu doma na dodatno usaglašavanje.