Usvojene izmjene Zakona o platama i naknadama

Parlamentarna_skupstina_bih

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koji je predložio Savjet ministara.

Predloženim zakonom predviđa se ukidanje naknada zaposlenima u institucijama BiH za troškove prevoza na posao i sa posla javnim prevozom.

Usvojen je i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik SBB-a Damir Arnaut, koji predviđa ukidanje naknade licima zaposlenim u institucijama BiH, uključujući i izabrana i imenovana lica, za rad u upravnim i nadzornim odborima i drugim radnim tijelima koji obavljaju u toku radnog vremena.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji je po hitnom postupku uputio poslanik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović nije dobio podršku u skraćenoj proceduri, te će zakon ići u redovnu proceduru.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je utvrđen na inicijativu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, bilo bi omogućeno licu protiv kog je izdat prekršajni nalog da plaćanjem polovine izrečene novčane kazne u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga bude oslobođen plaćanja ostatka kazne.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH nije dobio entitetsku podršku i upućen je Kolegijumu Doma na naknadno usaglašavanje.

Nije prihvaćeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava BiH o Prijedlogu zakona o azilu, predlagača Savjet ministara BiH, te je ova komisija obavezana da izradi novo mišljenje.

Većina poslanika koja je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH diskutovala o Prijedlogu zakona o azilu u BiH, predložila je da bude odbijeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava BiH o ovom zakonskom prijedlogu i da joj on bude vraćen na ponovno razmatranje kako bi ostao u parlamentarnoj proceduri.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog strategije BiH za prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji i Prijedlog akcionog plana za period 2015-2018.

Prihvaćen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora parlamenta BiH za 2014. i primljen k znanju Plan rada za 2015. godinu.

Za Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2014. godinu nije bilo podrške opšte većine i izvještaj nije primljen k znanju.

Prijedlog rezolucije o granicama BiH koji je predložio poslanik BPS-a Zaim Backović takođe nije prihvaćen.

Nije bilo entitetske podrške za usvajanje poslaničke inicijative Denisa Bećirovića /SDP/ da Savjet ministara BiH najkasnije u roku od šest mjeseci izradi prijedlog zakona o vrhovnom sudu BiH, te je ona upućena Kolegijumu doma na dodatno usaglašavanje.

ŠERANIĆ: Utvrditi ko zaista traži posao, a ko je na birou zbog osiguranja

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da se suština inicijative poslovne zajednice u Srpskoj o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju da se utvrdi ko putem biroa zaista traži posao, a ko je prijavljen samo zbog ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje.

DODIK: Ne smijemo dozvoliti da granica na Drini bude i NATO granica

Srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, prisustvovao je danas vojnoj vježbi “Sloboda 2019” u Srbiji, nakon čega će razgovarati sa premijerom Ruske Federacije, Dmitrijem Medvedevim. Nakon vojne vježbe Dodik poručuje da je prikazana organizovanost, opremljenost i odlučnost Vojske Srbije, što prije samo 10 godina nije bilo moguće. “Po ovom prikazu se vidi da je vojska

KOMENTAR: PDP-ova politika jeftinih fraza

Zamislite samo koliko je SDS postao nebitna, marginalana politička opcija kada je PDP Mladena Ivanića, sa svojih šest ili sedam odsto podrške, suvereno stao na čelo opozicionog bloka u Republici Srpskoj.