Vijesti 14.11.2015.

Uvođenje elektronskih identifikacionih kartica za doprinose

ČITANJE: 2 minute
Elektronske kartice
Izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske predviđeno je uvođenje elektronskih identifikacionih kartica koje služe za identifikaciju prijave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa koji vodi Poreska uprava Srpske, rečeno je u Ministarstvu finansija.

Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa predstavlja jedinstvenu bazu podataka o uplatiocima doprinosa i obveznicima doprinosa, koja je osnov za prijavu na obavezne vidove osiguranja.

Korisnici sistema su vanbudžetski fondovi obaveznog osiguranja – Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, Fond zdravstvene zaštite, Zavod za zapošljavanje i Fond dječije zaštite u Republici Srpskoj.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku uvedena je obaveza Poreske uprave da prilikom registracije svakog zaposlenog – obveznika doprinosa izda elektronsku identifikacionu karticu koja će poslužiti isključivo u svrhu kontrole poslodavaca – uplatilaca doprinosa, odnosno kontrole njihove obaveze prijavljivanja svakog zaposlenog u Jedinstveni sistem.

Svrha elektronskih identifikacionih kartica je da zaposleni odmah ima saznanje da li ga je poslodavac prijavio u Jedinstveni sistem, a poslodavac je obavezan odmah po dobijanju kartice istu uručiti zaposlenom.

Iz Ministarstva finansija napominju da ta kartica ne zamjenjuje nijedan drugi identifikacioni dokument, već isključivo služi provođenju brže i efikasnije kontrole prijavljivanja zaposlenih i smanjenju zloupotrebe prijavljivanja zaposlenih u Jedinstvenom sistemu.

Prijava u Jedinstveni sistem, koju za obveznike doprinosa obavezno podnosi uplatilaca doprinosa, predstavlja ujedno i prijavu na sve vidove obaveznih osiguranja i fondovi tu prijavu vrše na osnovu prijave kod Poreske uprave Republike Srpske.

Predviđeno je da trošak prvog izdavanja elektronskih identifikacionih kartica snosi Poreska uprava.

Iz Ministarstva dodaju da će sistem izdavanja kartica započeti stupanjem na snagu ovog zakona, dok je za izdavanje elektronskih identifikacionih kartica za sve zaposlene koji su već registrovani u Jedinstvenom sistemu predviđen rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prijedlog zakona utvrdila je Vlada Republike Srpske, a dio je seta reformskih propisa čiji je cilj suzbijanje sive ekonomije, koji su u formi nacrta usvojeni u maju ove godine na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Razmatranje tih zakonskih rješenja očekuje se na jednoj od narednih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

(Agencije)