Vijesti 09.03.2016.

Uvodi se dječiji dodatak u Federaciji: Svako dijete će mjesečno dobijati 14 KM od države

ČITANJE: 3 minute
beba mama
Dječji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine bi, kako sada stvari stoje, mjesečno mogao iznositi oko 14 konvertibilnih maraka, piše Večernji list BiH.

Naime, u pripremi je novi  zakon o porodici koji bi trebao izjednačiti prava djece na cijelom prostoru ovog entiteta s obzirom na to da trenutno županije pojedinačno odlučuju o isplati ovog prava, kao i visini.

Tako, od deset županija, njih pola uopšte nema regulisan dječji dodatak, četiri samo djelimično izdvajaju sredstva za tu namjenu, a tek SŽ u potpunosti ispunjava zakonske obveze.

Iako je predviđeni iznos mjesečnog dohotka nizak u odnosu na zemlje u okruženju, za uvođenje ove naknade iz federalnog proračuna biće potrebno izdvojiti velika sredstva.

Budući da je zakon u pripremi, ponuđeno je više opcija za isplatu ove vrste naknada.

Prema informacijama Federalnog ministarstva rada i socijalne zaštite, ukupni troškovi novog zakona o zaštiti porodica sa djecom, pri opciji u kojoj pravo na dječji dodatak imaju sva djeca do 18 godina starosti u visini od 14,38 KM, na nivou FBiH i županija se procjenjuje na 86,441.014 KM.

– Zakonom bi bilo pokriveno 452.710 korisnika u FBiH. Najveći dio sredstava, odnosno 79,167.054 KM ili 91,6%, dolazio bi iz proračuna FBiH, kojim bi se pokrivalo 443.666 ili 98% svih korisnica- navode iz Federalnog ministarstva rada i socijalne zaštite.

Kada je u pitanju druga opcija, ukupni troškovi Zakona o zaštiti porodica sa djecom, pri kojoj pravo na dječji dodatak ima porodica koja se kvalifikovala za minimum socijalne sigurnosti u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, na nivou FBiH i županija se procjenjuje na 20,685.814 KM.

Zakonom bi bila pokrivena 76.264 korisnika u FBiH. Najveći dio sredstava, odnosno 13,411.854 KM ili 64,8%, bi dolazio iz proračuna FBiH, kojim bi se pokrivalo 67.220 ili 88,1% svih korisnika.

Prema ovoj opciji, pravo na dječji dodatak imala bi sva djeca mlađa od 19 godina, odnosno praktikovalo bi se univerzalno pravo na dječji dodatak. Prema tome, sve nezaposlene rodilje bi imale pravo na rodiljsku naknadu.

Iz službenih procjena koje su rađene vidljivo je da bi u periodu od 2016. do 2018. godine javni rashodi na sve nezaposlene rodilje iznosili oko 7,7 miliona KM godišnje, a na sve neaktivne rodilje oko 10 miliona KM godišnje, što znači da bi ukupni javni rashodi za sve nezaposlene i neaktivne rodilje iznosili oko 18 miliona KM godišnje.

Prema ovoj opciji, sve nezaposlene rodilje imaju pravo na jednokratnu podršku za opremanje novorođenog djeteta.

Nezaposlene rodilje

– U slučaju da pravo na jednokratnu podršku za opremanje novorođenog djeteta imaju sve nezaposlene rodilje, visina javih rashoda na ovo pravo bi iznosila oko 1,7 miliona KM godišnje. Ako bi se pravo na jednokratnu podršku za opremu novorođenog djeteta davalo i svim neaktivnim rodiljama, javni rashodi u tu svrhu bi iznosili 2,3 miliona godišnje pa bi ukupni javni rashodi na sve nezaposlene i neaktivne rodilje iznosili oko 4 miliona KM prosječno godišnje- navodi se u podacima pomenutog ministarstva.

Dodaju i kako bi se, prema ovoj opciji, temeljem prava na pomoć majkama u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnoj prehrani za dojilje isplaćivala naknada svim nezaposlenim rodiljama u visini 15% prosječne plate FBiH na rok od šest mjeseci, što bi iznosilo oko 3,8 miliona KM godišnje.

(Večernji.ba)