Vijesti 31.03.2016.

(UŽIVO) Počelo izricanje presude Vojislavu Šešelju

ČITANJE: 6 minuta
seselj presuda

11:24 – Vijeće zaključuje da Vojislav Šešelj nije kriv ni za jednu od devet tačaka optužnice.

11:23Šešelj nije kriv ni za optužbe da je propustio da kazni zločine jer je postojala jasna hijerahija unutar vojnih jeidnica čiji Šešelj nije bio član.

11:17 – Vijeće nije utvrdilo ni da je Šešeljev govor u Hrtkovcima doveo do kampanje progona Hrvata. Govori u Skupštini Srbije 1992. zaključuje da se radilo o jasnim pozivima da se protjeraju Hrvati. Ipak, Vijeće smatra da te riječi, s obzirom da su izgovorenu u slučaju kada je SRS bio opozicija, predstavlja alternativni progon koji nikada nije proveden. Stoga, Vijeće ne zaključuje da je time počinjen ratni zločin.Vijeće zaključuje da nije dokazana uzročno-posljedična veza između Šešeljevih govora i zločina u Mostaru, Sarajevu, Vukovaru… Vijeće nije u mogućnosti da okvalificira Šešeljeve govore kao poticanje na zločine.

10:40 – Dobrovoljci SRS bili su potčinjeni vojnoj hijerarhiji na ratištima i Šešelj nad njima nije mogao imati nikakav autoritet od trenutka njihovog uključenja u vojne jedinice. Vijeće utvrđuje da su postojale sljedeće paravojne jedinice: Arkanovci, Dušan Silni, Crvene Beretke, Žute ose, Jedinica Vasilija Vidovića, Golićeva jedinica, Jedinica Karađorđe, Srpska garda SPO, Brnetova jedinica i jedinica Slavka Aleksića.

10:38 – Analiza je pokazala da su se Šešeljevci mogli identifikovati prema izgledu i odjeći ali da taj kriterijum nije uvijek odlučujući. Vijeće je pažljivo identifikovalo ko su bili pripadnici Šešeljevaca ne povezujući uvijek naziv četnik sa Šešeljevcima. Regrutovanje Šešeljevaca se najčešće vršilo u štabu SRS u Beogradu ili na opštinskim nivoima. Nije sporno da je SRS regrutovao dobrovoljce i slao ih u druge formacije u BiH i Hrvatskoj. Vijeće zaključuje da pripadnost SRS nije bio kriterijum za regrutovanje jer je bilo dobrovoljaca koji nisu bili članovi SRS ili su to tek naknadno postali. Ako je Šešelj i imao određeni autoritet ti dobrovoljci mu nisu bili potčinjeni kad su učestvovali u vojnim operacijama.

10:35 – Vijeće zaključuje da su od augusta 1991. srpski dobrovoljci morali da se priključe Teritorijslanoj odbrani Srbije. Vijeće je raspravljalo o pripadnosti dobrovoljaca koji su nazivani “Šešeljevci”.

10:33 – Predsjedavajući sudskog vijeća počeo je sa čitanjem odluka vijeća po tačkama optužnice. Sudija pojašnjava historiju osnivanja SRS i ideje Velike Srbije koju je SRS zagovarao.

10:30 – Podnesci tužilaštva koji su trebali razjasniti nejasnoće samo su dodatno korišteni kao novi optuženi instrumenti u kojima se želi iznijeti kompletna argumentacija. Vijeće je pokušalo da rasplete te nejasnoće. Vijeću je dostavljeno i više činjenica iz drugih postupaka koji su vođeni pred Haškim tribunalom. Vijeće zaključuje da se ti dokazi zasnivaju na pretpostavkama.

10:27 – Prema mišljenju vijeća nedopustvo je korištenje svih mogućih kvalifikacija za počinjena krivična djela, što je u ovom slučaju činilo tužilaštvo. Vijeće izražava žaljenje zbog “maksimalističkog pristupa” tužilaštva.

10:24 – Tužilac je vijeću nejasan i kada koristi pojam Velike Srbije jer nije jasno da li samu ideju smatra krivičnim djelom ili samo sredstva za njeno ostvarenje.

10:23 – Sudsko vijeće konstatuje izvijesnu nepreciznost u optužnici. Tužilac pravi razliku između krivičnih djela koje je optuženi lično počinio i drugih krivičnih djela koja su počinjena u okviru UZP. No, naknadno su ove dvije kategorije pomiješane jer je, smatra vijeće, tužilaštvo tvrdilo da su sva djela počinjena u okviru UZP. Također, tužilaštvo se kolebalo između etničkog čišćenja i kontinuiteta teritorija. Tužilac koristi i neskladno termine nasilje i zločini.

10:20 – Šešelj je tvrdio i da su drugi izvršili protuustavno otcjepljenje dok su Srbi branili ustavni poredak. Prema Šešelju Srbi su se branili kako im se ne bi ponovila tragična prošlost.

10:18 – Većina članova Vijeća je došla do konstatacija da Tužilaštvo pravi razliku između krivičnih dijela koje je počinio Šešelj i djela koja su počinjena u okviru zločinačkog poduhvata, ali nije dosljedno do kraja, pa se stiče utisak da je Šeššelj po svim tačkama optužen za zločinački poduhvat. Tužilac nedosljedno koristi riječi nasilje i zločin.

10:14 – Predsjedavajući sudskog vijeća pročitao je sve tačke optužnice koja tereti Šešelja koji se ranije izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Šešelj se branio tvrdeći da je Haški tribunal nelegalan i nelegitiman, da se protiv njega vodi politički postupak te je odbio pozivati svjedoke odbrane.

10:08 – Ideologija stvaranja Velike Srbije je, prema stavu tužilaštva, nit koja povezuje sve zločine koji se stavljaju na teret Šešelju. To uključuje i preseljenje svih nesrba sa teritorija koje su oni smatrali svojima. U udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) učestvovao je, prema stavu tužilaštva, i predsjednik Srbije Slobodan Milošević i najviši vojni zvaničnici SR Jugoslavije.

10:06 – Jean-Claude Antonetti pojašnjava da presuda nema namjeru da konačno opiše sve događaje o kojima su na sudu govorili. On pojašnjava da je ova odluka ograničena činjenicama koje su predočene vijeću. Presuda Šešlju ima nešto više od 100 stranica.

10:00 – U ovim trenucima izricanje presude Šešelju je počelo, a predsjedavajući vijeća pojašnjava osnovne podatke o predmetu.

09:59 – U regionu ne vlada veliki interes za izricanje presude Šešelju. Koliko je poznato, izricanju presude neće prisustvovati niko iz udruženja žrtava, a i interes svjetskih medija je manji nego u slučaju presude Karadžiću.

09:52 – Šešelj nije prisustvovao ni početku suđenja jer je tada štrajkovao glađu i odbijao da se pojavi pred sudom. Cijelo suđenje Šešelj je pretvorio u svojevrsni cirkus.

09:43 – Sudskim vijećem koje će izreći presudu Šešelju predsjedava Jean-Claude Antonetti dok su druga dva člana vijeća Flavia Lattanzi i Mandiaye Niang.

09:42 – Vojislav Šešelj neće prisustvovati izricanju presude što je svojevrsni presedan u praksi Haškog tribunala. Šešelj je prošle godine pušten na privremenu slobodu nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje.

09:41 – Šešelj je najavio da izricanje presude uopće neće pratiti jer bi to ometalo njegovu predizbornu kampanju za predstojeće izbore u Srbiji.

(Klix)