Vijesti 28.09.2018.

VELIKI PROJEKAT: Počelo uređenje korita Vrbasa

ČITANJE: 2 minute

Građevinci su danas počeli sa izgradnjom obaloutvrde i uređenja korita Vrbasa na potezu kod trnskog mosta, u okviru velikog projekta zaštite od poplava, vrijednog više od 11 miliona KM.

U prvoj fazi radova, koje finanasira Razvojni program UN-a (UNDP) i Gradska uprava, biće izgrađeno 600 metara obaloutvrde i uređeno 300 metara riječnog korita. Vrijednost prve faze iznosi više od 900.000 KM, a radovi bi trebali biti okončani za tri mjeseca.

Gradonačelnik Igor Radojičić, koji je danas obišao radova, objasnio je da je ovaj projekat iniciran poslije katastrofalnih poplava iz maja 2014. godine.

-S ciljem prevencije, Grad je sa UNDP-om kao partnerom uradio veliki projekat uređenja i zaštite obale Vrbasa. U ovom momentu, imamo urađen idejni projekat za 20 kilometara toka Vrbasa na području Banje Luke i glavni projekat za deset kilometara dužine vodotoka – kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, danas se ulazi u radove na prvoj dionici, od početka opštine Laktaši prema ušću Dragočajke.

-Projekat je usmjeren ka tome da se poveća propusna moć samog korita jer su od Rebrovačkog mosta pa nizvodno bile najveće poplave. Upravo na tom potezu, potrebno je urediti oblik korita i obaloutvrde, te da se očisti korito od riječnih nanosa – pojasnio je Radojičić.

Prema dogovoru sa UNDP-om, ova organizacija je u prvu fazu ovog projekta uložila 660.000 KM, a Grad 270.000 KM.

-Nadam se da ćemo sa drugim parterima moći u idućoj godini nastaviti sljedeće faze jer ovdje ima posla za nekoliko narednih godina, pa i decenija – rekao je Radojičić, istakavši da realizacija kompletnog glavnog projekta iziskuje značajna finansijska sredstva koja Grad ne može sam da obezbijedi.

Goran Vukmir, šef kancelarije UNDP-a u Banjoj Luci, istakao je da UNDP ima niz projekata koji se tiču smanjenje rizika od klimatskih promjena, odnosno adaptacije na te promjene.

-Nakon što smo sa Gradom napravili plan kako treba da se smanji rizik od poplava u gradskom području Banje Luke, krenuli smo sa ovim prvim korakom koji je samo jedan u nizu za ostvarenje potpune zaštite od poplava – naveo je Vukmir.