Vijesti 19.04.2016.

Vera Sladojević, direktor Centra za socijalni rad: Interesi korisnika u prvom planu

ČITANJE: 4 minute
vera sladojevic
Kontinuirano se povećava broj korisnika u stanju socijalne potrebe po svim osnovama i već godinama imamo sve više mladih i sposobnih ljudi od 27 do 45 godina koji dolaze da traže jednokratnu novčanu pomoć.

Rekla je ovo u intervjuu za “Glas Srpske” Vera Sladojević, direktor Centra za socijalni rad, i dodala da svi parametri pokazuju da se njihov broj u narednom periodu neće smanjivati.

* GLAS: Za koju vrstu pomoći se korisnici najviše javljaju?

SLADOJEVIĆ: Oko 60 odsto naših korisnika su oni koji dobijaju jednokratnu novčanu pomoć i njihov broj godinama stalno raste. U 2012. godini ta pomoć je dodijeljena za 984 korisnika, u 2015. za 1.347 a do kraja marta ove godine isplaćeno je 132.420 KM za 885 korisnika. Najvećem broju socijalno ugroženih taj novac je bio potreban za kupovinu životnih namirnica, troškove liječenja, kupovinu lijekova i ogreva. Preostalih 40 odsto dobijaju sljedeće naknade: mjesečnu novčanu pomoć, za tuđu njegu i pomoć, za smještaj djece i starijih lica te ostale usluge.

* GLAS: Da li se za pomoć obraćaju stari, nemoćni i bolesni ili radno sposobni?

SLADOJEVIĆ: Kontinuirano se povećava broj korisnika u stanju socijalne potrebe po svim osnovama i već godinama imamo sve više mladih i sposobnih ljudi od 27 do 45 godina koji dolaze da traže jednokratnu novčanu pomoć. Svi parametri pokazuju da se broj ovih slučajeva u narednom periodu neće smanjivati. U narednom periodu sagledaćemo stanja na terenu po mjesnim zajednicama, a u sklopu izrade socijalne karte grada kao i uvođenjem koncepta društveno korisnog rada po ugledu na zemlje u regionu.

* GLAS: Koliko ste zadovoljni isplatom novca za socijalne kategorije iz budžeta grada?

SLADOJEVIĆ: Ove godine Centar ima na raspolaganju 13,2 miliona KM, a što je minimum za funkcionisanje. Do sada su isplate iz budžeta grada išle redovno, međutim, iznenađena sam obavještenjem Gradske uprave da za drugi kvartal tekuće godine, od 1. aprila do 30. juna 2016. godine, nisu doznačena sredstva za korisnike prava za jednokratnu novčanu pomoć. U narednom periodu ću o ovom pitanju razgovarati sa predstavnicima grada jer moja je obaveza da ukažem na ovaj problem s ciljem zaštite prava svih korisnika. U budžetu grada planirano je 440.000 KM i isplata tog novca bila je planirana kvartalno. Za prva tri mjeseca smo dobili 110.000 KM, a za iduća tri mjeseca nećemo dobiti ništa. Ne znam koja je namjera gradskih vlasti s ovom odlukom, ali ona će se negativno reflektovati na najugroženiju kategoriju stanovnika. Svjesna sam da se mora štedjeti, ali ne na uštrb onih kojima je pomoć najpotrebnija.

* GLAS: Kakva je trenutna situacija kada su u pitanju djeca bez roditeljskog staranja?

SLADOJEVIĆ: U maju 2015. godine sam preuzela dužnost direktora Centra i akcenat sam stavila na zaštitu prava svih korisnika, a posebno djece bez roditeljskog staranja koja su zbrinuta ili u hraniteljske porodice ili u ustanove socijalne zaštite. U tom smislu sam detaljno pristupila preispitivanju prava na zbrinjavanje djece u hraniteljskim porodicama, s obzirom na to da je i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ukazalo na ozbiljne propuste u radu prilikom izbora hranitelja. Sprovedena je detaljna revizija hraniteljskih porodica, kao i obuka hranitelja i svrsishodnost smještaja djece u ustanovama Federacije BiH, tako da su mališani ili smješteni u Dom za djecu “Rada Vranješević” ili u srodničku hraniteljsku porodicu. Uspostavili smo praksu konstantnih kontrola i obilazaka djece, a radnici koji nisu radili svoj posao profesionalno premješteni su na druga radna mjesta. Hranitelji dobijaju 730 KM mjesečno i taj novac moraju da opravdaju. U Domu “Rada Vranješević” je smješteno 21 dijete, a 81 u hraniteljskim porodicama. Radnici u svom radu moraju pokazati visok stepen profesionalnosti i odgovornosti, jer samo takav rad daje rezultate.

* GLAS: Dokle se stiglo sa formiranjem socijalne karte?

SLADOJEVIĆ: Izrada socijalne karte je ozbiljan, obiman i zahtjevan posao, i shodno tome smo preduzeli niz aktivnosti s ciljem izrade iste. Intenzivirali smo saradnju sa mjesnim zajednicama te u skladu sa zapažanjima radimo na konceptu definisanja budućih koraka kako bismo u predviđenom periodu realizovali postavljeni cilj.

Krsna slava
* GLAS: Koje aktivnosti je Centar planirao u narednom periodu?

SLADOJEVIĆ: Centar će 12. maja započeti novu tradiciju, a to je obilježavanje krsna slave Svetog Vasilija Ostroškog. Novac za proslavu ćemo obezbijediti iz donatorskih sredstva.

(Glas Srpske)