Politika 19.06.2024.

Vipotnik: Hrvatska odbija saradnju, nećemo odustati od zaštite prava

ČITANJE: 2 minute

Hrvatska odbija da sarađuje i dostavlja informacije o aktivnostima koje provodi u vezi sa izgradnjom navodnog centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori uz rijeku Unu, rekao je za Srnu ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, ukazavši da je zapravo riječ o nuklearnom objektu na granici sa Republikom Srpskom.

„Mi nećemo odustati od zaštite svojih prava! Nastavljamo istraživanja na našoj strani. Naša akademska zajednica, ali i akademska zajednica iz regiona se snažno uključila u zaštitu naših prava i uvjeren sam da ćemo primorati Hrvatsku da odustane od izgradnje nuklearnog objekta na našoj granici“, poručio je Vipotnik.

Vipotnik ukazuje da Srpska nije zvanično obaviještena da je u Hrvatskoj u toku priprema za izdavanje lokacijske dozvole za ovakvo postrojenje, što je još jedan dokaz da Hrvatskoj nije stalo do dobrosusjedskih odnosa, i da premijer Andrej Plenković nije govorio istinu kada je rekao da se do 2028. neće ništa raditi.

„Hrvati su tek sada, za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta, te izdavanje lokacijske i građevinske dozvole izradili geodetski snimak koji služi kao podloga za uvrštavanje u prostorne planove, što je svojevrsno priznanje da u prostorno-planskoj dokumentaciji bivše JNA skladište nije uplanjeno kao nuklearni objekat“, ukazao je Vipotnik.

Upozorava da ovakav odnos Hrvatske neće ostati bez odgovora.

„Zato ćemo mi pred međunarodne institucije i međunarodnu javnost vratiti u fokus pitanje izbora lokacije i zahtjevati stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu prostorno-planske dokumentacije“, rekao je Vipotnik.

Ministar ukazuje da se odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori ugrožavaju životi i zdravlje ljudi u 13 opština u slivu rijeke Une.

„Takvo ponašanje je nedopustivo i predstavlja kršenje međunarodnih konvencija i našeg prava kao potencijalno pogođene zemlje na pravovremeno informisanje, na šta nećemo ostati nijemi“, istakao je Vipotnik.