Vijesti 07.10.2015.

Više od hiljadu studenata apliciralo za stipendiju grada Banjaluke

ČITANJE: 1 minuta
stipendije
Na konkurs za dodjelu stipendija grada Banjaluka učenicima srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu stiglo je 1.206 zahtjeva.

-U toku je bodovanje učenika koji su podnijeli zahtjev za stipendiju po osnovu uspjeha u školi i do kraja mjeseca Komisija će sačiniti rang listu koju će objaviti na oglasnoj ploči, a sve u skladu sa važećom Odlukom – kaže Milenko Malinović, šef Odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu.

On je podsjetio da je u školskoj 2014/2015. godine ukupno zaprimljeno 1.179 zahtjeva (ili 27 zahtjeva manje nego u ovoj školskoj 2015/2016. goini) od čega je pozitivno riješeno 1.101 zahtjev, a negativno 78 zahtjeva.

Podsjetio je da je konkurs za dodjelu stipendija grada učenicima srednjih škola za školsku 2015/2016. godinu trajao od 1. septembra do 1. oktobra 2015. godine.

Malinović je najavio da će konkurs za dodjelu stipendija studentima biti raspisan u drugoj polovini oktobra.

Naime, u budžetu grada za stipendije učenicima i studentima za školsku 2015/2016. godinu planirano je 1.600.000 KM.